csm k1 f8a1b3f36cKończy się budowa nowej estakady ciepłowniczej z kładką pieszo-rowerową, która połączy Czyżkówko i Jachcice na wysokości ul. Jednostronnej i Świekatowskiej. Przy konstrukcji wykonywane są prace wykończeniowe. W przyszłym miesiącu KPEC zamierza wystąpić o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

 

Nowy obiekt powstał pomiędzy ulicami Jednostronną i Świekatowską. Liczy 67-metrów długości i ponad 8-metrów szerokości. Przy sprzyjającej pogodzie dobudowane zostaną w najbliższych tygodniach ciągi pieszo-rowerowe zapewniające dojście do niego od strony Czyżkówka i Jachcic. Na realizację zadania KPEC pozyskało fundusze europejskie z programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Inwestycja o wartości 7 mln złotych została zlecona w 2018 roku w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Głównym celem inwestycji realizowanej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest budowa sieci ciepłowniczej łączącej system ciepłowniczy w centrum z siecią ciepłowni Osowa Góra. Spółka wykorzystała swoją inwestycję, by ułatwić pieszym i rowerzystom poruszanie się pomiędzy Jachcicami i Czyżkówkiem. Po obu stronach Brdy są również planowane przedsięwzięcia związane ze wznoszeniem nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej.

***
Kładka, na której znajdzie się ciepłociąg, jest elementem większej inwestycji obejmującej budowę sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”. Celem przedsięwzięcia jest eliminacja zanieczyszczenia powietrza, co wpisuje się w misję programu KPEC „Ciepło bez smogu”. Inwestycja pozwoli także na przyłączenie nowych odbiorców oraz docelowo złączenie wyspowego systemu ciepłowniczego Osowej Góry z miejskim systemem ciepłowniczym. Budowa całego odcinka sieci planowana jest w latach 2018-2022, a długość sieci łączącej Elektrociepłownię przy ul. Żeglarskiej z siecią na Osowej Górze wyniesie około 8,5 kilometra.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.