contentmap_plugin

edroga00131 października ogłoszony został przetarg na budowę II etapu Trasy Uniwersyteckiej. Inwestycja zdecydowanie poprawi dojazd na osiedle Glinki i do dynamicznie rozwijającego się Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Nowa trasa zdecydowanie poprawi płynność ruchu na Wzgórzu Wolności. Dzięki wiaduktowi nad ul. Jana Pawła II ruch w ciągu drogi krajowej będzie odbywał się bezkolizyjnie. Nowa trasa będzie najkrótszym połączeniem osiedla Glinki oraz Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, w którym zatrudnionych jest ponad 3 tysiące osób. Odcinek od ul. Ujejskiego do Wojska Polskiego  będzie posiadał dwie jezdnie. Projekt zakłada też rozbudowę infrastruktury dedykowanej pieszym, rowerzystom oraz pojazdom komunikacji miejskiej. Rozwiązania techniczne zostały skonsultowane z mieszkańcami.

- Zaczynamy kolejną ważną inwestycję, która usprawni poruszanie się po Bydgoszczy – mówi prezydent miasta Rafał Bruski. - Jest ona wyjątkowo ważna również z punktu widzenia przedsiębiorców inwestujących w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Satysfakcję sprawia fakt, że w sposób bardzo dynamiczny udało się jeszcze przed rozpoczęciem zadania zmienić status tej drogi na wojewódzką. Stworzyło to możliwość prowadzenia inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych.

Inwestycja zakłada przede wszystkim budowę nowej, blisko 500-metrowej ulicy łączącej Wojska Polskiego z al. Jana Pawła II i ul. Glinki. Na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego zaprojektowano dwie jezdnie o szerokości 7 metrów z pasem dzielącym o szerokości 6 metrów. Obie jezdnie będą posiadać, po swoich zewnętrznych stronach, ścieżki rowerowe i chodniki. Dodatkowo w tym rejonie zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Ujejskiego z ul. Karpacką. Na jego miejscu zaprojektowano małe, czterowlotowe rondo. Zmodernizowana zostanie również ulica Glinki na odcinku od Cmentarnej do skrzyżowania z Magnuszewską, gdzie wybudowane zostanie rondo. Warto podkreślić, że na ul. Glinki pojawią się do dodatkowe pasy do skrętu w ul. T. Boya-Żeleńskiego, azyle dla pieszych ułatwiające przekraczanie jezdni pieszym i parkingi. Ścieżka rowerowa zlokalizowana będzie po stronie północnej. Ruchem na skrzyżowaniu ul. Glinki i Ujejskiego kierować będzie sygnalizacja świetlna. W ramach zadania utwardzona zostanie też ulica Niziny obsługująca posesje położone na skarpie pomiędzy ulicą Glinki i istniejącą kładką.

Przetarg na realizację inwestycji zostanie rozstrzygnięty na przełomie tego i przyszłego roku. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena, okres udzielonej gwarancji oraz doświadczenie firm budowlanych.

Prace budowlane zajmą około 1,5 roku. Oznacza to, że pierwsze pojazdy będą mogły przejechać nowa trasą w drugiej połowie 2018 roku. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 50 mln zł. W połowie września wojewoda wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jest ono nie tylko pozwoleniem na budowę, ale również zatwierdza podziały nieruchomości i przenosi z mocy prawa własność działek na Skarb Państwa lub odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. W 2015 roku z inicjatywy Bydgoszczy zmieniony został status Trasy Uniwersyteckiej. Została ona przekształcona w drogę wojewódzką, co pozwala na sfinansowanie jej rozbudowy ze środków unijnych.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.