contentmap_plugin

IMG 04924,8 mln zł pochłonie remont ulic Zamczysko łączącej Nowy Fordon z Myślęcinkiem oraz południowego odcinka Żmudzkiej na Bartodziejach. To kolejny pakiet zadań związanych z odnową nawierzchni bydgoskich ulic.

 

Ulicą Zamczysko przebiega jedna z 3 tras łączącą Fordon z innymi osiedlami Bydgoszczy. Zapewnia też dojazd do cześci Osielska. Poza tym na terenach wokół ulicy rozwija się intensywnie budownictwo jednorodzinne. Wkrótce na jezdni na odcinku liczącym ponad 2 kilometry ojawi się nowa nawierzchnia. W przetargu ogłoszonym w poprzednim miesiącu ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., które wyceniło wartość prac na 4,8 mln zł. Zadeklarowała jednocześnie 5-letnią gwarancję i bardzo krótki czas realizacji zadania – 40 dni. Obecnie trwa weryfikacja oferty.

Inwestycja zakłada m.in. likwidację przewężeń jezdni, ułożenie nowej nawierzchni, dobudowanie poboczy i utwardzenie rejonu przystanków autobusowych. Wykonane zostanie też nowe oznakowanie. Na wyremontowanej ulicy w sąsiedztwie zabudowań zamontowane zostaną progi zwalniające wyspowe. Wymuszą one respektowanie ograniczeń prędkości i umożliwią w przyszłości skierowanie w ten obszar komunikacji publicznej.

W skład drugiego pakietu remontów ulic wchodzi też ulica Żmudzka od Gajowej do kościoła. Planowana jest tam wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników oraz wymiana krawężników. Poza tym do wykonania są zatoki parkingowe wzdłuż bloków po nieparzystej stronie ulicy prace na obu ulicach wstępnie zaplanowano w wakacje.

Wiosną prace rozpoczęły się natomiast na ulicach : Sułkowskiego, 11 Listopada, Paderewskiego i jezdni serwisowej ul. Wyszyńskiego. Kosztują one 4 mln zł i zakończą się jeszcze w czerwcu. Planowane są też kolejne remonty m. in. na ulicach Krasińskiego i Stawowej. Na wszystkie prace w przy odnowie ulic zarezerwowano w budżecie 12 mln zł.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.