P9011103Po udanej rewitalizacji ulicy Bydgoskiej w Starym Fordonie trwają przygotowania do przebudowy kolejnych ulic w tej części miasta. Estetycznego i kameralnego charakteru nabierze szereg uliczek położonych pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską.

 

Jednym z najważniejszych elementów rozpoczętej w ostatnich latach rewitalizacji Starego Fordonu jest przebudowa układu ulic dawnego miasta. Część prac już zrealizowano. Udaną rewitalizację przeszła ulica Bydgoska, na której ułożono nowe nawierzchnie na jezdni i chodnikach, uspokojony został ruch oraz wymienione oświetlenie. Wcześniej remontowany był odcinek ul. Wyzwolenia oraz utwardzono ulicę Celną (w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski).

Wkrótce estetycznego i kameralnego charakteru nabierze szereg uliczek położonych pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską.

Przygotowana wcześniej dokumentacja projektowa zakłada budowę i przebudowę następujących ulic: Nad Wisłą, Filomatów, Zakładowa, Frycza Modrzewskiego, odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły), Rybaki (część północna), ulica Promenada (przebudowa istniejącego odcinka od ul. Nad Wisłą do Filomatów wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki).

Na nawierzchniach tych ulic będą stosowane kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Wykorzystana będzie między innymi granitowa kostka, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych. W pasie zieleni nad Wisła lokowana będzie infrastruktura rekreacyjna. Powstaną tam m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń. Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej. Rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. Obecnie ZDMiKP kompletuje niezbędne materiały do ogłoszenia zamówienia. Prace budowlane po podpisaniu umowy zajmą około 2 lat.

Równocześnie planowane jest prowadzenie prac nad rewitalizację Rynku w Starym Fordonie. Przetarg na to zadanie został ogłoszony już wcześniej. Poza tym przygotowywana jest przebudowa nabrzeża nad Wisłą. Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji z siedziskami. Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających czy korzystania z transportu wodnego. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną (ostrogi) i będzie wzmacniać projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu. Z kolei spółka ADM w przyszłym roku planuje rozpoczęcie kompleksowej termomodernizacji kilku budynków w tej części miasta.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.