legnickaNowy rok to nowa szansa na wspólna realizację inwestycji miasta i mieszkańców. W ten sposób - w oparciu o inicjatywy lokalne – Program „25/75” w Bydgoszczy powstaje coraz więcej osiedlowych ulic. Z końcem ubiegłego roku oddana do użytku została m.in. ulica Legnicka na Miedzyniu.

 

Ulica Legnicka łączy ulicę Nakielską ze Spacerową. W ramach inwestycji na Miedzyniu powstała jezdnia o szerokości 6 metrów z kostki betonowej. Przy niej zbudowane zostały chodniki i zjazdy. Skrzyżowań z ulicami Gliwicką oraz Jeleniogórską otrzymały wyniesioną formę co poprawia bezpieczeństwo. W pierwszym etapie zbudowany został odcinek ulicy od strony Nakielskiej o długości 467 m , gdzie zlokalizowanych było najwięcej zabudowań. Prace budowlane kosztowały ponad 1,3 mln zł. Wykonawca udzielił też długiej 6-letniej gwarancji. Jednocześnie stowarzyszenie mieszkańców planuje dokończenie zadania poprzez budowę krótkiego kilkudziesięciometrowego odcinka ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową.

Inwestycja została zrealizowana dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach inicjatywy lokalnych – Program „25/75”” zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 20 procent kosztów inwestycji. Resztę środków (80%) zabezpieczyło miasto Bydgoszcz.

Ruszamy z naborem wniosków na kolejne inicjatywy mieszkańców. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o mniejszym znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy. W oparciu o ten program do realizacji trafiło już około 50 zadań.

Najważniejsze drogi gruntowe są natomiast utwardzane w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych finansowany w 100 procentach przez miasto. Na Miedzyniu i Prądach dzięki temu programowi do przebudowy trafiły ulice Pijarów, Leszczyna, Osada, Jeżynowa, Botanicznej i Siewna. Dodatkowo miasto prowadzi też od ubiegłego roku pilotażowy program utwardzania ulic bez twardej nawierzchni płytami ażurowymi. Na Miedzyniu taką nawierzchnię zyskały już Orna i Liściasta.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.