contentmap_plugin

lopataWe wtorek (28 listopada) podpisana została umowa na rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej. Prace budowlane będą kosztować blisko 76 mln zł. Zmodernizowana arteria zapewni wygodne i bezpieczne połączenie Bydgoszczy z powstającą trasą ekspresową S5.

 

- Na największe projekty związane z infrastrukturą drogową przeznaczymy w najbliższych latach ponad 750 mln zł – mówił prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Wśród nich nie mogło zabraknąć rozbudowy ul. Grunwaldzkiej. Dzięki tej inwestycji bezpiecznie i bez korków dojedziemy do trasy ekspresowej S5. Warto podkreślić, że przygotowując to zadanie zdecydowaliśmy się na szereg zadań uzupełniających m.in. budowę buspasa na Kolbego przebudowę odcinków ulic przyległych, a także planujemy budowę stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego wzdłuż zmodernizowanej arterii. Liczę, że wykonawca będzie równie sprawnie realizował tę inwestycję jak budowę nowego dworca kolejowego, który jest dla mieszkańców jednym z powodów do dumy.

Przetarg na rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej wygrała firma Budimex SA. Złożyła w nim najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, długości gwarancji oraz doświadczenia. Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej będzie kosztować 75,8 mln zł. Inwestycja objęta zostanie też 8-letnią gwarancją. Zawarcie umowy poprzedziła wyjątkowo długa procedura kontroli uprzedniej prowadzonej Urzędu Zamówień Publicznych.

Modernizacja ul. Grunwaldzkiej, obok budowy linii tramwajowej na ul. Kujawskiej, rozbudowy pętli na Kapuściskach, budowy nowych mostów na Brdzie oraz II etapu Trasy Uniwersyteckiej jest największym przedsięwzięciem drogowym, które będzie realizowane w najbliższych latach. Na wszystkie te inwestycje miasto pozyskało wysokie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej. Szybciej dojedziemy do trasy ekspresowej S5, w godzinach szczytu nie będą tworzyć się zatory, autobusy w stronę centrum pojada wydzielonym pasem, rowerzyści zyskają drogę rowerową, a z ul. Kolbego do skrętu w lewo przeznaczone będą dwa pasy ruchu.

Projekt przewiduje budowę dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy ruchu w obu kierunkach na całym odcinku. Dodatkowo, na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy Flisackiej w kierunku centrum miasta, zaprojektowany jest trzeci pas ruchu przeznaczony jedynie dla autobusów komunikacji publicznej. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na II połowę roku 2019.

Inwestycja w liczbach:
• Koszt prac budowlanych – 75,8 mln zł
• Termin wykonania zadania – 25 miesięcy
• Długość modernizowanego odcinka – 4,55 km
• Długość buspasa – 2,95 km
• Długość dróg rowerowych – 4,95 km
• Powierzchnia chodników 14840 m 2
• Liczba jezdni po przebudowie – 2 (każda z 2 pasami ruchu + dodatkowo buspas w kierunku centrum)

Inwestycja oznacza też przebudowę fragmentów przyległych ulic. Na Osowej Górze prace zaplanowano na: Czaplej, Łowiskowej, Zimorodkowej, Wróblowej, Wroniej, Perliczej, Skośnej, Papuziej, Kolbego, Przejście. Z kolei na Czyżkówku zmodernizowane zostaną fragmenty ulic Filtrowej, Wyrzyskiej, Okopowej, Zielonej i Flisackiej. Do 2020 roku na ul Kolbego wykonany zostanie buspas, chodniki i droga rowerowa. Po zakończeniu inwestycji zakłada się rozbudowę Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na Osowej Górze i Czyżkówku. Na przyszły rok planowana jest też budowa drogi rowerowej od ronda Grunwaldzkiego do węzła zachodniego.

Na inwestycję miasto pozyskało dofinansowanie unijne na poziomie 75 procent. Bydgoski wniosek zajął wysokie 6. miejsce w konkursie na projekty kwalifikujące się do wsparcia. Na Grunwaldzkiej powstanie kolejna w Bydgoszczy zatoka do ważenia pojazdów ciężarowych. Wraz z zakończeniem budowy ul. Grunwaldzkiej i obwodnicy miasta (S5) do Bydgoszczy nie będą mogły wjeżdżać ciężarówki jadące tranzytem. Inwestycja będzie realizowana w 3 etapach. I etap obejmie odcinek od granicy miasta do Kolbego, II od Kolbego do Filtrowej, a III od Filtrowej do węzła Zachodniego. Część prac będzie prowadzonych równocześnie na wszystkich odcinkach. Grunwaldzka będzie połączona z obwodnicą miasta (S5) bezkolizyjnym węzłem. Pomiędzy węzłem Bydgoszcz Zachód i Osową Górą powstanie też rondo umożliwiające zjazd na drogi lokalne obsługujące gminę Sicienko.

Kalendarium:
• 2012 - początek prac projektowych
• 2015 - konsultacje społeczne
• 2016 – wydanie zezwolenie na realizację inwestycji, ogłoszenie przetargu
• 2017 - podpisanie umowy na prace budowlane
• 2018-2019 główne prace budowlane
• 2020 - rozliczenie projektu

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.