P413002918 października Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej. Urząd Miasta Bydgoszczy alarmuje, że plan nadal nie uwzględnia uwag zgłoszonych przez przedstawicieli miasta.

Jak informuje bydgoski magistrat, plan nie uwzględnia postulatu rozbudowy drogi nr 223 z Bydgoszczy do Białych Błót, trasy o dużym natężeniu ruchu, 23 tysiące pojazdów na dobę, która wymaga pilnej rozbudowy. Trasie nr 223 odjęto 20 punktów za rzekomo dobry stan nawierzchni na odcinku od granicy miasta do m. Białe Błota.

Odrzucono też wniosek miasta o przygotowanie rozbudowy drogi krajowej nr 5 od granic Bydgoszczy do planowanego węzła Aleksandrowo, który wraz z oddaniem do użytku trasy ekspresowej S5 stanie się drogą wojewódzką (planowo 2019 rok). To również trasa o natężeniach ruchu przekraczających 25 tysięcy pojazdów na dobę. W tym przypadku również zapewniano, że nawierzchnia będzie w dobrym stanie. To jednak, zdaniem bydgoskich urzędników, nie rozwiązuje problemu odpowiedniej płynności ruchu.

Kolejny zarzut magistratu dotyczy tego, że nie powstała lista rezerwowa na przebudowę dróg wojewódzkich na terenie powiatów grodzkich. Pozwoliłoby to ewentualne oszczędności kierować na kolejne przedsięwzięcia w mieście, gdzie zaoszczędzono środki. W Bydgoszczy na liście rezerwowej proponowano ujęcie przebudowy ulic Wyzwolenia oraz Kasztelańskiej wraz z rondem Buxakowskiego.

Nadal nie ma pewności, co do losów modernizacji linii kolejowej przez Szubin do Kcyni. Inwestycja jest zapisana w formie dwóch wariantów (drugi wariant przez Nakło). Niezmiennie jej realizacja jest uwarunkowana od zaoszczędzenia środków na innych zadaniach, realizowanych przede wszystkim w północno-wschodniej części województwa. Dodatkowo realizacja inwestycji uwarunkowana jest zawarciem porozumienia ws. wspólnego finansowania kolejowych przewozów pasażerskich przez samorządy lokalne położone wzdłuż rewitalizowanego odcinka, co nie jest praktykowane przy innych liniach.

Nie uwzględniono również propozycji wpisania do planu modernizacji linii kolejowej nr 209 z Bydgoszczy przez Unisław do Chełmży. W analizach dotyczących sieci kolejowej jednym z kryteriów, zamiast prognozowanych potoków pasażerów, plan opiera się nadal na prognozowanej liczbie pociągów.

Jedynym korzystnym rozwiązaniem, z punktu widzenia Bydgoszczy oraz gmin tworzących stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz,  jest ujęcie przebudowy dróg nr 254 z Brzozy przez Łabiszyn w kierunku Mogilna oraz nr 251 ze Żnina w kierunku Damasławka  w grupie przedsięwzięć priorytetowych, finansowanych ze środków UE.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.