contentmap_plugin

edroga808Budowa drogi ekspresowej S5, wraz z jednoczesną rozbudową ul. Grunwaldzkiej, znacznie ułatwi dojazd do Bydgoszczy. W miejscowości Pawłówek zaprojektowany został duży węzeł, na którym mają się krzyżować drogi ekspresowe i przedłużenie ul. Grunwaldzkiej.

Węzeł drogowy w Pawłówku został zaprojektowany na planie koniczyny. Dodatkowo, na kierunku drogi krajowej nr 10, która docelowo ma również zostać przebudowana na trasę ekspresową, powstanie łącznica zapewniająca większą przepustowość na kierunku południe-zachód. Od południa węzeł otaczać ma droga lokalna umożliwiająca dojazd do posesji znajdujących się w rejonie obecnego skrzyżowania dróg krajowych nr 10 i 80.

Na połączeniu rozbudowanej do dwóch jezdni ulicy Grunwaldzkiej, dróg dojazdowych do węzła od strony wschodniej oraz dróg lokalnych zaprojektowane zostało rondo turbinowe. Do ronda prowadzić ma również obecna droga na Osówiec. Po zachodniej stronie węzła w miejscowości Pawłówek również powstanie rondo, z którego będzie można zjechać na nową drogę lokalną otaczająca węzeł od południa oraz ulicę Leśną obsługującą zabudowania w północnej części miejscowości Pawłówek.

- Ten węzeł pozwoli na wygodny i bezpieczny dojazd do Bydgoszczy po wybudowaniu trasy S5 – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Ulica Grunwaldzka ma wówczas pełnić rolę najważniejszego połączenia centrum Bydgoszczy z nową droga ekspresową. Dlatego tak ważne było pozyskanie dofinansowania na rozbudowę tej ulicy do 2 jezdni oraz wybudowanie buspasa w kierunku centrum. Zdobycie przez miasto 13 mln zł w konkursie na środki europejskie pozwoli na sprawną realizację tego zadania.  

Budowa obwodnicy Bydgoszczy będącej częścią drogi ekspresowej S5 od węzła w Białych Błotach do węzła w Aleksandrowie pochłonie 700 mln zł. Przetarg na realizację tego zadania został rozstrzygnięty w 2015 roku co umożliwiło podpisanie umów z wykonawcami (tryb zaprojektuj i wybuduj). Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej szacowana jest natomiast na 150 mln zł. Obecnie trwa drugi etap postępowania przetargowego. Wcześniej przygotowana został dokumementacja projektowa.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.