contentmap_plugin

Kazimierza Wielkiego3 października podpisano umowy na unijne dofinansowanie dwóch dużych projektów komunikacyjnych przygotowanych poprzez Bydgoszcz. Zakładają one dobudowanie nowych mostów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego (tramwajowego i drogowego) oraz modernizację torowiska na ul. Toruńskiej. Wartość obu zadań, które są częścią naszego pakietu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) szacowana jest na 124 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 75 mln zł.

- To kolejne duże projekty, które znacznie ułatwią poruszanie się po Bydgoszczy, szczególnie z pasażerom komunikacji miejskiej – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Dofinansowanie na realizację obu inwestycji zagwarantowaliśmy sobie w 2014 roku w kontrakcie terytorialnym. Dzięki unijnym środkom realizujemy znacznie więcej kluczowych  inwestycji, m.in. II etap Trasy Uniwersyteckiej, rozbudowę Kujawskiej, modernizację Grunwaldzkiej czy szereg nowych buspasów – dodaje prezydent.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad projektem budowlanym nowych mostów. Zakłada on powstanie dwóch konstrukcji o długości około 240 metrów. Jedna dedykowana będzie tramwajom, a na kolejnej wytyczona zostanie druga jezdnia w stronę ul. Fordońskiej. Takie rozwiązanie sprawi, że skorzystają zarówno pasażerowie komunikacji miejskiej, jak i kierowcy. Torowisko znajdzie się między jezdniami. Pozwoli ona znacznie lepiej skomunikować Fordon i Bartodzieje z dzielnicami położonymi na tzw. górnym tarasie Bydgoszczy (m.in. Kapuściska, Wyżyny, Wzgórze Wolności). Powstanie też na stosunkowo długim odcinku alternatywna trasa tramwajowa na osi wschód-zachód. Częścią projektu jest też nowy most drogowy po stronie wschodniej. Znajdą się na nim dwa pasy ruchu. Obok powstanie też ciąg pieszo-rowerowy.

Wraz z inwestycją przebudowane będą też skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z Fordońską oraz Toruńską. Na ul. Kazimierza Wielkiego zostaną wytyczone dwa pasy ruchu do skrętu w Fordońską, co znacznie upłynni ruch w tej części miasta. Częścią projektu jest też rozbudowa rozjazdów w rejonie skrzyżowania ul. Toruńskiej z Perłową. Przy przebudowywanych skrzyżowaniach będą lokalizowane nowe przystanki tramwajowe z peronami dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kompletem niezbędnych materiałów do rozpoczęcia budowy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej będzie dysponował w pierwszej połowie przyszłego roku. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2018-20. Koszt całej inwestycji oszacowano na 80 mln zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wyniesie 49 mln zł. Wybór lokalizacji nowych mostów był poprzedzony konsultacjami społecznymi.

Równie ważnym zadaniem jest modernizacja infrastruktury torowej na ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do Spokojnej i od zajezdni tramwajowej do ul. Spadzistej. Gotowa już koncepcja zakłada między innymi modernizację wszystkich przystanków, przebudowę pętli „Stomil” oraz wprowadzenie systemu ITS, nadającego priorytet pojazdom szynowym. Koszt inwestycji, szacowany jest na 44 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 26,8 mln zł. Zadanie będzie koordynowane z innymi inwestycjami tramwajowymi, a jego realizację  wstępnie zaplanowano na lata 2019-20.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.