contentmap_plugin

wp2Zakończył się podstawowy zakres prac na wiadukcie w ciągu ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Od 21 stycznia z konstrukcji mogą korzystać kierowcy. Nowy obiekt nad drogą krajową nr 5 powstał w ciągu 5 miesięcy.

Zakres robót budowlanych obejmował, m.in. wykonanie nowych filarów, wymianę przęseł, rozbudowę przyczółków oraz wyposażenie obiektu w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stalowa konstrukcja wiaduktu została nasunięta na nowe podpory na przełomie listopada i grudnia. Z końcem roku wykonane zostały nawierzchnie.

Wiadukt powstał właściwie od podstaw. W trakcie prac konieczne było rozebranie starych filarów oraz wykonanie zupełnie nowych podpór łącznie z palowaniem fundamentów. Przed wykonawcą, firmą Gotowski, pozostały jeszcze prace związane z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej, zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz zagospodarowaniem i uporządkowaniem przyległego terenu. - Będziemy starali się zakończyć je jak najwcześniej - podkreśla dyrektor ds. realizacji kontraktów, Paweł Pietraszak. - Wymagają one jednak dobrych warunków pogodowych.

W najbliższych tygodniach prowadzone będą też prace związane z likwidacją tymczasowych przejazdów tramwajowych, które były niezbędne do prowadzenia ruchu dwukierunkowego na wiadukcie północnym. Do czasu zakończenia ostatnich robót wykończeniowych i rozbiórki przejazdów kierowcom udostępniony zostanie jeden pas ruchu do jazdy na wprost (w kierunku Wyżyn) oraz część pasa do prawoskrętu.

Dzięki budowie nowego obiektu kierowcy będą mogli docelowo poruszać się trzema pasami ruchu, a nie jak wcześniej wyłącznie dwoma. Skrajny prawy pas dedykowany jest kierowcom skręcającym na łącznicę (ślimak) pozwalającą na zjazd w kierunku ul. Jana Pawła II, którą przebiega droga krajowa nr 5. Na poszerzonym obiekcie znalazło się także miejsce na ciąg pieszo-rowerowy o szerokości ponad 5 metrów oddzielony od jezdni stalową barierą. To rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.