kompSiedem dni w tygodniu, przez całą dobę. Nie wychodząc, z domu każdy zainteresowany będzie mógł zamówić mapy ewidencyjne czy wszelkie dane z geodezyjnych rejestrów. Cały proces otrzymywania tych informacji i regulowania opłaty za usługi przypominać będzie dokonywanie zakupów w sklepie internetowym. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych na ten projekt.

 

- Całodobowy dostęp do geodezyjnych rejestrów publicznych i płatność on-line za usługę realizowaną w urzędzie to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie za sobą projekt modernizacji i aktualizacji zasobów geoinformatycznych wraz z wdrożeniem e-usług dla powiatu poznańskiego – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Wprowadzenie tego zadania jednocześnie umożliwi nowe formy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i mieszkańcami powiatu a urzędem.

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskiwaniem informacji z danych geoprzestrzennych, w tym komornicy sądowi, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci oraz osoby fizyczne i lokalni przedsiębiorcy, otrzymają dostęp do bezpłatnych aplikacji internetowych, umożliwiających elektroniczną obsługę indywidualnych zapytań kierowanych do PODGiK. Dzięki aplikacjom proces zamawiania danych i regulowania opłaty za usługi przypominać będzie dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.

Osoby zainteresowane pozyskaniem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie będą już musiały osobiście stawiać się w urzędzie.

- W przypadku zamawiania map ewidencyjnych czy zasadniczych wystarczy, że interesanci złożą odpowiedni wniosek za pomocą formularza w systemie on-line, a zamówione dane przesłane zostaną drogą elektroniczną – dodaje Jan Grabkowski.

Jak przyznaje Małgorzata Waszak, dyrektor PODGiK w Poznaniu, zamawianie dokumentów, takich jak wypisy/wypisy i wyrysy, będzie możliwe dla użytkowników zweryfikowanych, czyli osób które korzystają z platformy e-PUAP lub złożą wniosek o weryfikację konta.

Dzięki przeniesieniu usług do internetu, czas realizacji indywidualnych zapytań ulegnie wyraźnemu skróceniu. Większość działań odbywać się też będzie automatycznie, bez udziału pracowników PODGiK.

- Użytkownicy e-usług zaoszczędzą zarówno pieniądze, jak i czas, który do tej pory poświęcali na dojazd do urzędu oraz oczekiwanie na realizację sprawy. Uproszczeniu ulegnie również sam proces pozyskania danych od momentu złożenia wniosku do czasu otrzymania zamówionych materiałów – wyjaśnia Jan Grabkowski.

Dostęp do serwisu działającego w systemie całodobowym, przez siedem dni w tygodniu, pozwoli odbiorcom projektu zoptymalizować własną działalność i poprawić warunki konkurencyjności na rynku lokalnym i krajowym. Co ważne, z cyfrowych dokumentów korzystać będą mogli nie tylko przedsiębiorcy i mieszkańcy powiatu poznańskiego, ale także pozostali interesanci.

- Wdrożenie e-usług stanowić będzie nieocenioną pomoc także dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczeniami ruchowymi, które zyskają możliwość zdalnego pozyskiwania danych z geodezyjnych rejestrów publicznych – dodaje Małgorzata Waszak, dyrektor PODGiK-u.

Chodzi o e-usługi takie jak: i.Komornik, i.Rzeczoznawca, i.Kerg, i.Wniosek.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych na projekt. Pozwoli on całkowicie odmienić sposób pozyskiwania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie, warte ponad 6 milionów złotych, dofinansowane jest z unijnych funduszy w wysokości 5 milionów złotych. Z tych pieniędzy został już wdrożony nowy system informatyczny obsługujący geodezyjne bazy danych oraz zostały zakupione serwery. Rozpoczęta została cyfryzacja (tzw. digitalizacja) dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: www.podgik.powiat.poznan.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.