15699991462e3680d24e1de5ca9769bd25f7646dd1Inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 707, dzięki której powstaje w nowym śladzie obwodnica Kurzeszyna, jest już mocno zaawansowana.

 

Nowy ślad drogi jest już gotowy wraz nowymi rondami. Do wykonana zostały m.in.: nowy przepust, oświetlenie, część warstwy ścieralnej oraz roboty wykończeniowe (humusowanie, umocnienie rowów, prace brukarskie). Wszystko wskazuje na to, ze dobre tempo prac pozwoli zakończyć inwestycję wcześniej. Jej koniec planowany jest wiosną przyszłego roku.

Zakres inwestycji obejmuje:
- rozbudowę i budowę skrzyżowań,
- rozbudowę drogi gminnej nr 1131011 i powiatowej nr 41051,
- budowę chodników,
- dróg serwisowych,
- rozbiórkę i budowę zjazdów,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych,
- budowę zatok do kontroli pojazdów (dla Policji i ITD)
- budowę przepustów,
- budowę kanalizacji deszczowej, rowów krytych i otwartych,
- budowę oświetlenia drogowego,
- usunięcie kolizji sieci teletechnicznych.

156999915859d75c30ec2f2be5bb588a12c81447a5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 km nowej drogi finansowane jest ze środków RPO WŁ 2014-2020, a jej koszt to 34,6 mln zł.

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.