roboty drogoweWe wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii drogowych miasta. Ważne prace modernizacyjne zaplanowano też na 2018 rok.

Najważniejsze modernizacje w 2017 roku

1. Poprawa stanu nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku

gda 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni jezdni al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama (ok. 830 m) wraz z wymianą nawierzchni na przyległych do jezdni miejscach postojowych oraz zjazdach. 23 czerwca z firmą Budowlano-Drogową MTM z Gdyni podpisana została umowa na realizację zadania. W roku 2016 wykonana została poprawa nawierzchni jezdni Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Kościuszki i od ul. Kościuszki do ul. Braci Lewoniewskich jadąc w kierunku Sopotu.

Zakres realizacji zadania:
- wymiana krawężników na nowe kamienne,
- wykonanie nakładek z warstw bitumicznych po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni,
- nawierzchnie z kostki betonowej szarej (zjazdy indywidualne, miejsca postojowe),
- nawierzchnie betonowe (zatoki autobusowe),
- nawierzchnia zabruków z kostki kamiennej rzędowej,
- ścieki przykrawężnikowe z kostki granitowej,
- regulacja wysokościowa studzienek i wpustów z wymianą żeliwa,
- odtworzenie pętli indukcyjnych,
- zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych,
- zagospodarowanie zieleni

Koszt wynosi ponad 2 mln zł.

Planowana zmiana w organizacji ruchu w al. Grunwaldzkiej
4 lipca wprowadzono I etap tymczasowej organizacji ruchu w al. Grunwaldzkiej. W ciągu dnia zmiana polega na wyłączeniu jednego, skrajnego pasa jezdni w celu prowadzenia robót z zachowaniem wszystkich dojazdów i ruchu pieszego. Na noc natomiast zamykane są dwa pasy skrajne, a ruch odbywa się jednym pasem. Etap I przewidziany jest na okres do 27 lipca br. Na ostatni weekend lipca przewidywana jest realizacja II etapu prac. W związku z tym przewiduje się zamknięcie całej jezdni w kierunku Gdyni i poprowadzenie ruchu w kierunku Gdyni jednym pasem jezdni biegnącej w kierunku Gdańska. Tym samym jezdnia w kierunku Gdańska zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu.

Planowany termin zakończenia robót to 15 sierpnia 2017 r.

2. Poprawa stanu nawierzchni ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku

gda 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja obejmować będzie ostatni już odcinek ulicy do remontu - od posesji przy ul. Trakt Św. Wojciecha 31/37 (budynek "ZREMB") do wiaduktu Biskupia Górka - ok. 600 m. W roku 2015 wyremontowana została jezdnia na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej, natomiast w roku 2016 przebudowano jezdnię na odcinku od skrzyżowania z ul. Podmiejską do nieruchomości przy ul. Trakt Św. Wojciecha 31/37 – budynek „ZREMB”.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje poprawę stanu nawierzchni ulicy poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z warstwą przeciwspękaniową na istniejącej konstrukcji jezdni, a ponadto budowę:
- nowych krawężników i obrzeży,
- nowych zatok autobusowych,
- pasa rozdziału o szerokości 2 m z kostki kamiennej 9/11 surowo-łupanej wraz z krawężnikiem kamiennym,
- nowych chodników,
- nowych zjazdów
- regulację pionową studni i włazów,
- oznakowania pionowego i poziomego,
- zagospodarowanie zieleni.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyła firma MTM z Gdyni. Koszt inwestycji wynosi ponad 2,7 mln zł.

Umowa na realizację zadania podpisana zostanie na początku lipca, natomiast przekazanie placu budowy wykonawcy przewidywane jest na połowę lipca. Planowany termin zakończenia robót to 30 września 2017, co zbiegnie się z rozpoczęciem przebudowy wiaduktu Biskupia Górka.

3. Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej, wraz z budową przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska.

gda 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja realizowana jest w ramach zadania „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku”.

Przedmiotem zadania jest poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej na odcinku ok. 560m oraz budowa przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska. Najkorzystniejszą ofertę według przyjętych w postępowaniu kryteriów (cena, okres gwarancji) złożyła firma KRUSZYWO Sp. z o.o. z miejscowości Linia. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w połowie lipca br.

Zakres realizacji zadania:
a) poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz na fragmencie jezdni wykonanie nowej konstrukcji, a ponadto wykonanie:
- nowych zatok autobusowych,
- nowego chodnika,
- remontu fragmentu ścieżki rowerowej,
- montażu ławek, stojaka na rowery, koszy na śmieci,
- odtworzenie pętli indukcyjnych,
- regulację wysokościową zasuw i włazów infrastruktury technicznej,
- wymianę wpustów deszczowych i studzienek,
- oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie trawnika oraz pielęgnacja.

b) budowa przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska poprzez zaprojektowanie nowego odcinka ścieżki rowerowej, a ponadto:
- wykonanie dodatkowej sygnalizacji świetlnej,
- uzupełnienie oświetlenia parkowego,
- wykonanie oznakowania drogowego,
- montaż podpórek,
- zagospodarowanie zieleni.

Koszt wyniesie ponad 3,2 mln zł, a planowany termin zakończenia realizacji to październik 2017 roku.


Najważniejsze modernizacje zaplanowane na 2018 rok

W 2018 roku, w ramach zadania "Modernizacja dróg na terenie miasta Gdańska", planowane są remonty:

1. al. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Opackiej do ul. Abrahama (jezdnia w kierunku centrum Gdańska).

 gda 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ul. Chłopskiej, na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Piastowskiej (jezdnia w kierunku Sopotu)

 gda 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Traktu Konnego, na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Daniela Chodowieckiego

gda 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wszystkich trzech przypadkach modernizacja będzie polegała na wymianie nawierzchni bitumicznej w obramowaniu z krawężników, z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jezdni.

W przypadku Traktu Konnego modernizacja będzie obejmowała również miejscową naprawę kanalizacji deszczowej.

Wymienione odcinki dróg zostaną wykonane z wyłączeniem zrealizowanych już wcześniej fragmentów nawierzchni.

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Gdańska radni przegłosowali, by w Wieloletniej Prognozie Finansowej na modernizacje w 2018 roku zarezerwować 10 mln zł.

Wymienione powyżej modernizacje dotyczą głównych arterii drogowych Gdańska. Warto jednak przypomnieć, że niebawem rozpoczną się też inne, ważne inwestycje drogowe:
- budowa wiaduktu Biskupia Górka – wrzesień 2017,
- budowa ul. Nowej Bulońskiej z linią tramwajową – 2017/2018,
- budowa linii tramwajowej w śladzie u. Nowej Warszawskiej – 2018.

W 2018 roku zakończą się:
- przebudowa układu drogowego wokół Forum Gdańsk,
- przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie od ul. Okopowej do ul. Elbląskiej.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.