budowa 05Wykonawca odcinka węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo) - węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa Tryszczyn) kontynuuje prace przy montażu i wzmacnianiu łuków wiaduktu nad linią PKP w Maksymilianowie. Trwa spawanie i wzmacnianie konstrukcji, a następnie rozpocznie się montaż płyty głównej, na której ułożona zostanie nawierzchnia przyszłej drogi ekspresowej.

 

Dodatkowo wykonawca prowadzi też intensywne prace w obrębie mostu nad Brdą (228 m długości, szerokość 35,5 m), między Bożenkowem a Tryszczynem. Ustrój nośny pod obie jezdnie jest już zabetonowany i obecnie montowane jest wyposażenie obiektu.

Na odcinku węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa węzeł Tryszczyn) - Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa węzeł Białe Błota) zakończono rozbiórkę mostu nad Kanałem Bydgoskim w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 10 i prowadzone są prace przy rozbiórce przyczółków obiektu.

Realizowane są też liczne roboty w obrębie węzła Pawłówek. Dodatkowo wprowadzony został objazd na ul. Potulickiej w Lisim Ogonie, w związku z zaplanowaną w tym miejscu budową nowego skrzyżowania. W najbliższym czasie, wprowadzony zostanie również objazd w związku z zamknięciem odcinka drogi powiatowej nr 1529C w Osówcu pod Bydgoszczą. Pozwoli to dokończyć wiadukt, który stanowi docelowy przejazd poprzeczny przez drogę ekspresową. Czas zamknięcia przewiduje się na ok. dwa miesiące. Po okresie zamknięcia planowane jest wprowadzenie docelowej organizacji ruchu i prowadzenie ruchu przez wybudowany obiekt.

Na odcinku węzeł Żnin Północ (pierwotna nazwa węzeł Jaroszewo) - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego budowa jest już wykonana w 90 proc. 3 października nastąpiło częściowe otwarcie węzła Lubcz i ruch do granicy województwa wielkopolskiego i istniejącej już S5 w kierunku Gniezna odbywa się jedną jezdnią w obu kierunkach.

Na wszystkich odcinkach budowanej drogi ekspresowej S5 trwają prace nad przygotowaniem tymczasowej organizacji ruchu dla poszczególnych odcinków budowanej drogi ekspresowej. Prace mają na celu skomunikowanie poszczególnych odcinków budowanej trasy szybkiego ruchu, będących na różnych etapach realizacji, z istniejącą siecią dróg. Po zaopiniowaniu dokumentów dotyczących tymczasowej organizacji ruchu (przez m.in. policję, innych zarządców dróg) oraz zatwierdzeniu ich przez GDDKiA będzie można przedstawić szczegółowe rozwiązania dla poszczególnych odcinków budowanej trasy.

Znane są już nowe terminy otwarcia ofert: dla odcinka Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ będzie to 13 listopada, Nowe Marzy - Świecie Południe oraz Świecie Południe - Bydgoszcz Północ to 26 listopada.

Źródło: GDDKiA O/Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.