Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w sprawie budowy wschodniej obwodnicy Kielc 1 1024x683Wschodnia obwodnica Kielc jest kluczową inwestycją zarówno dla rozwoju stolicy województwa, jak i dwunastu gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i musi powstać jak najszybciej – co do tego zgodni byli wszyscy uczestnicy spotkania, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Zarówno władze samorządowe województwa, jak i Kielc deklarują ścisłą współpracę w tej sprawie oraz podpisanie stosownego porozumienia, istnieje także duża szansa na wpisanie drogi do rządowego programu tzw. „100 obwodnic”, co pozwoliłoby na dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa.

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek ustalili z zastępcą prezydenta Kielc Bożeną Szczypiór, że w najbliższych dniach odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej złożonej m.in. z przedstawicieli samorządu województwa i miasta. Zapadną na nim decyzje dotyczące koncepcji przebiegu obwodnicy oraz jej kategorii (droga ekspresowa lub droga klasy GP potocznie nazywana drogą szybkiego ruchu).

Samorządowcy będą apelować do świętokrzyskich parlamentarzystów o wspieranie budowy obwodnicy Kielc na szczeblu rządowym.

Źródło: UMWŚw

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.