edroga065Z informacji uzyskanej od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wynika, że 19 grudnia bieżącego roku została wydana decyzja w postępowaniu odwoławczym w zakresie środowiskowych uwarunkowań dla „Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina”. Niezwłocznie po doręczeniu dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zostanie rozpoczęta procedura przeniesienia decyzji na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie prowadzić inwestycję.

 

- Nasza determinacja okazała się kluczowa. Krok po kroku zbliżamy się rozpoczęcia inwestycji, o którą walczyliśmy ramię w ramię z samorządami Pomorza Zachodniego. To przedsięwzięcie kluczowe dla całego regionu, dla mieszkańców i przedsiębiorców. Obejście wyzwoli olbrzymi potencjał rozwojowy. Procedowanie inwestycji przekażemy do GDDKiA, bowiem zgodnie z decyzją z 13 października 2015 r. podjętą przez ówczesną premier Ewę Kopacz, droga została wpisana do sieci autostrad i dróg ekspresowych – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

6 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji „Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina”, którą wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. To ostatni element opracowania „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego obejścia Miasta Szczecina”, wykonanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy współfinansowaniu Gminy Miasto Szczecin, Gminy Goleniów, Gminy Police i Powiatu Polickiego. Od tej decyzji zostały jednak złożone 4 odwołania, które od 12 maja 2017 były rozpatrywane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina jest planowane jako dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 51 km. Będzie przebiegać od autostrady A6 w Kołbaskowie, przez Police, tunel pod Odrą, aż do węzła drogowego w pobliżu Goleniowa, gdzie krzyżują się drogi S3 i S6. Inwestycja usprawni połączenia północnych i zachodnich dzielnic Szczecina oraz miejscowości leżących na terenie powiatu polickiego z drogami A6 i S3. Obejście znacząco skróci czasu dojazdu nad morze, szczególnie w sezonie wzmożonego ruchu turystycznego, kiedy to drastycznie zmniejsza się płynność ruchu i powstają zatory drogowe. Inwestycja wyeliminuje transport materiałów niebezpiecznych (do i z ZCH „Police” S.A.), który obecnie jest wykonywany przez centrum stolicy Pomorza Zachodniego, a także zminimalizuje występowanie sytuacji kryzysowych powstających podczas awarii w trakcie takich transportów. Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina przyczyni się także do skrócenia czasu dojazdu do portu lotniczego w Goleniowie oraz wzmocni rozwój portu morskiego w Policach.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.