P8230022Na ulicach Krakowa można zauważyć coraz więcej rowerzystów. Przybywa ich głównie dlatego, że miasto jest dla nich coraz bardziej przyjazne.

W czerwcu br. firma EKKOM wykonała pomiary w 40 lokalizacjach na terenie miasta. Pomiary były wykonywane w godzinach szczytu porannego i popołudniowego we wtorki, środy i czwartki. Jednymi z najbardziej obciążonych punktów okazały się: Rondo Mogilskie, Bulwar Kurlandzki, Most Grunwaldzki, Wawel, Kopernika, Grota-Roweckiego.

Minimalne natężenie ruchu w godzinach szczytu porannego czy popołudniowego wynosiło około 30 rowerów na godzinę, ale maksymalne już około 500-600. Większość punktów pomiarowych zlokalizowano wokół centrum Krakowa. Pozostałe, mimo że w większej odległości od śródmieścia, znajdowały się na uczęszczanych szlakach rowerowych. W zdecydowanej większości badano ruch na ścieżkach rowerowych lub pieszo-rowerowych.

Autorzy opracowania stwierdzili, że natężenie ruchu rowerowego w Krakowie w czerwcu br. było dość duże, czemu sprzyja rozwijana infrastruktura, choć występują jeszcze problemy (gwałtowne hamowanie) związane z korzystaniem ze wspólnych ciągów przez pieszych i rowerzystów czy brakami w kontynuacji ścieżek. Zdaniem autorów poprawia się natomiast współuczestnictwo w ruchu drogowym kierowców i rowerzystów.

Miasto zleca wykonanie takich pomiarów, aby dowiedzieć się jak zmienia się ruch rowerowy, jakie jest jego natężenie w poszczególnych punktach Krakowa i co można zrobić, aby go jeszcze usprawnić. Rosnąca liczba dróg rowerowych, większa spójność tras oraz liczne udogodnienia mają sprawić, że coraz więcej mieszkańców Krakowa wybierze rower jako podstawowy środek transportu.

Kilka lat temu Kraków podpisał tzw. Kartę Brukselską i tym samym zobowiązał się do podniesienia udziału rowerzystów w ruchu drogowym do 15 procent i to już do 2020 roku!
Niewykluczone, że zamierzenia uda się zrealizować. W 2014 roku w budżecie miasta zarezerwowano na ścieżki rowerowe około 4,75 mln zł. W tym roku było to już 13 mln zł.

Postulaty związane z rozwojem sieci rowerowej w Krakowie wypracowano po wynikach referendum (maj 2014), podczas którego mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się za powstawaniem dróg rowerowych. W związku z tym zaplanowano, aby w kolejnych latach zwiększać w budżecie kwoty na budowę ścieżek rowerowych (około 145 mln zł do 2019 roku). Całkowita długość przewidzianych tras to około 223 km.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.