Szczuczyn 1GDDKiA rozpoczyna budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, czyli przekształca istniejącą obwodnicę we fragment drogi ekspresowej S61 stanowiącej odcinek szlaku komunikacyjnego Via Baltica.

 

Wojewoda podlaski 10 października wydał zezwolenie na realizację drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna. To pierwszy z ośmiu ZRID-ów na odcinki S61 w województwie podlaskim, na które podpisano umowy na projekt i budowę.

Druga jezdnia, o długości ok. 6,6 km, zostanie dobudowana od strony północno-zachodniej i połączy się istniejącym dwujezdniowym węzłem Szczuczyn. W przeciwieństwie do pierwszej jezdni, asfaltowej, wykonana będzie z betonu cementowego. Całość ma być gotowa w marcu 2020 roku i wówczas obwodnica Szczuczyna będzie miała standard dwujezdniowej drogi ekspresowej S61.

Wartość kontraktu to ok. 75 mln. zł. Realizacja współfinansowana jest z Funduszy Europejskich w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.