edroga115Kierowcy mogą już korzystać z nowego odcinka drogi ekspresowej S11, będącego częścią obwodnicy Kępna. 3,7-kilometrowy fragment dwujezdniowej drogi łączy S8 z DK 11. Co ważne, pozwala uruchomić nieużywany dotąd węzeł Kępno wybudowany w ramach ciągu trasy S8.

 

Dzięki nowemu odcinkowi S11, oddanemu do ruchu ponad dwa miesiące przed terminem, będzie można dojechać do ekspresowego połączenia z Wrocławiem lub autostradą A1 w województwem łódzkim. Ten fragment obwodnicy pozwoli autom jadącym S8 w prosty sposób zjechać na DK11 bez nakładania dodatkowych kilometrów.

Uzupełnieniem oddanego odcinka będzie realizacja drugiego etapu na południe od S8. W przyszłym roku ruszy budowa blisko 7-kilometrowego przedłużenia obwodnicy, a po zakończeniu tej inwestycji, w 2021 r. ruch tranzytowy ominie Kępno.

W ramach realizacji I etapu obwodnicy Kępna, oprócz trasy głównej o długości ok. 3,7 km, zbudowano trzy obiekty inżynierskie. Na połączeniu drogi ekspresowej S11 z obecną DK11 powstało rondo turbinowe. Zrealizowano kompletny system odwodnienia drogi wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Przebudowano drogi kolidujące z obwodnicą, wykonano drogi serwisowe oraz urządzenia ochrony środowiska, dokonano przebudowy infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej).

Na rondzie i dojeździe do istniejącego węzła wykonano oświetlenie drogowe oraz na całej długości odcinka zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość robót budowlanych wyniosła ok. 73 mln złotych brutto. Pozostałe odcinki S11 w Wielkopolsce są w trakcie przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.