made with love from Joomla.it

tmp31290 2017060516510714681586175 czerwca oddano do ruchu odcinek obwodnicy Nysy w ciągu DK nr 46, od węzła Nysa w rejonie tzw. „Górki Hanuszowskiej” w kierunku Kłodzka o długości 7,4 km. W ramach inwestycji zrealizowano 4 obiekty mostowe, 1 węzeł, 2 ronda i trasę zasadniczą w przekroju dwujezdniowym.

Zrealizowano kompletny system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi, wykonano drogi dojazdowe do przyległych terenów rolniczych, przebudowano drogi kolidujące z obwodnicą, wykonano urządzenia ochrony środowiska, dokonano przebudowy infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunukacyjnej), zrealizowano oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Największym obiektem mostowym na tym odcinku jest wiadukt kolejowy o długości całkowitej 115,28 m. Wiadukt ten przekracza łącznie 3 tory kolejowe i jest wykonany w technologii betonu sprężonego.

Wartość robót budowlanych na oddawanym odcinku obwodnicy to ponad 114,5 miliona złotych brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020 na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Odcinek obwodnicy Nysy w śladzie DK 46 relacji Opole – Kłodzko ma większe znaczenie komunikacyjne z uwagi na natężenie ruchu. Odcinek ten jest również mniej skomplikowany pod względem technicznym od części obwodnicy w śladzie DK 41. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego udało się zakończyć roboty na tym odcinku w terminie krótszym o 4 miesiące.

Obwodnica Nysy jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy to:
- przejęcie ruchu tranzytowego z dotychczasowych ciągów dróg krajowych i wojewódzkich,
- oddalenie korytarzy poruszania się ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
- skrócenie czasu podróży
- poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Nysy,
- zmniejszenie ryzyka wypadków,
- oszczędności paliwa,
- zapewnienie komfortu jazdy,
- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Źródło: GDDKiA

Komentarze  
P
+1 #1 P 2017-06-06 12:06
a na nawigacji i google maps nadal droga wiedzie przez Nysę :)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.