contentmap_plugin

way 1694101 960 720Częstochowa zdobyła kolejne fundusze na infrastrukturę drogową. Tym razem dofinansowanie dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 46 – ulic Głównej i Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego.

- Po zdobyciu środków na rozbudowę drogi wojewódzkiej 908, a później przebudowę DK nr 1, teraz udało się nam uzyskać dofinansowanie na rozbudowę DK nr 46. To kolejna inwestycja mająca znaczenie dla połączenia miejskiej sieci drogową z węzłami budowanej autostrady, która poprawi znacząco wjazd i wyjazd z Częstochowy od zachodu – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Środki pochodzą z konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Spośród 42 złożonych wniosków, tylko 16 uzyskało dofinansowanie w ramach konkursu, a częstochowski wniosek znalazł się na 7. miejscu listy rankingowej zwycięskich projektów, uzyskując 66 punktów. Dobra ocena projektu daje gwarancję jego dofinansowania w pełnej wysokości 85% wartości projektu (4 spośród 16 projektów mają otrzymać tylko 27% dofinansowania).

Projekt ma na celu poprawę przepustowości, stworzenie bezpiecznego połączenia z autostradą A1, zwiększenie dostępności transportowej Częstochowy oraz odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego poprzez budowę nowego odcinka drogi krajowej, tzw. obejścia ul. św. Barbary.

Rozbudowa DK nr 46 realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Miejski Zarząd Dróg i Transportu już w 2016 roku rozpisał przetarg na wyłonienie wykonawcy. W tym roku zostaną wykonane prace projektowe, uzyskane będą też potrzebne decyzje administracyjne. Właściwe prace budowlane powinny rozpocząć się w 2018 roku, a zakończyć w 2019.

Początek inwestycji zlokalizowany jest na zachodniej granicy miasta, natomiast koniec na włączeniu do ul. Pułaskiego. Łączna długość odcinka drogi wynosi około 7,2 km (w tym długość odcinka przebudowywanego to 5,46 km, a długość odcinka nowo budowanego – 1,73 km). Przebudowane bądź wybudowane zostaną główne skrzyżowania, infrastruktura podziemna i naziemna (m.in. odwodnienie, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, elementy Inteligentnych Systemów Transportowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Planowana wartość inwestycji to ponad 120 mln zł, a planowana wartość dofinansowania – ponad 96,5 mln zł.

Źródło: UM Częstochowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.