DK1 czestochowaPrzebudowa DK 1 na odcinku 5,5 km, w tym dwóch dwupoziomowych skrzyżowań, nowej estakady na Rakowie, ścieżek rowerowych, kładek i chodników – to zakres największej drogowej inwestycji w Częstochowie. Kontrakt na projekt i budowę dofinansowanego z Unii Europejskiej zadania to blisko 179 mln zł. Miejski Zarząd Dróg i Transportu podpisał go z konsorcjum firm wykonawczych, których liderem jest częstochowski Drog-Bud.

 

Projekt „Przebudowa alei Wojska Polskiego – DK-1 w Częstochowie” zajął wcześniej pierwsze miejsce na liście inwestycji wybranych do dofinansowania z funduszy unijnych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach konkursu dla działania 4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego". Umowę na dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadania prezydent Częstochowy podpisał w grudniu 2016 roku. Otwarcie ofert - w ogłoszonym przez MZDiT - w trybie "zaprojektuj i zbuduj” - przetargu nastąpiło w końcu czerwca 2017 r. Później trwało badanie ofert, zakończone wyłonieniem wykonawcy, ale sygnowanie umowy okazało się możliwe dopiero w końcu ubiegłego tygodnia. Powodem była trwająca długo przetargowa procedura odwoławcza, a – w ostatnim okresie – uzgodnienia z konsorcjum wykonawczym.

- Projekt jest elementem programu "Lepsza Komunikacja", w ramach którego jednym z priorytetów jest powiązanie sieci dróg miejskich z węzłami budowanej obwodnicy autostrady A1 – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Gotowe jest już połączenie z południowym węzłem poprzez DW 908, obecnie trwa projektowanie, a wkrótce ruszy przebudowa DK-46, czyli wylotu w kierunku zachodnim. DK 1 po przebudowie poprawi komunikację z północnym węzłem autostrady, a oprócz tego pozwoli na bezkolizyjny przejazd przez prawie całe miasto w relacji północ-południe. Walczymy jeszcze o to, aby podobnie mogło być na skrzyżowaniu z ul. Bugajską.

Przebudowa DK 1 jest więc – obok rozbudowy DW 908 i DK 46 - jednym z trzech kluczowych europejskich projektów drogowych Częstochowy w obecnym okresie programowania środków unijnych. Mają one kapitalne znaczenie dla modernizacji i rozbudowy układu drogowego miasta i jego połączenia z A1. Efektem największej z tych inwestycji – przebudowy DK 1 - ma być zwiększenie dostępności transportowej miasta, lepsza przepustowość DK 1, poprawa nośności drogi, bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie w Częstochowie uciążliwości wiążących się z nadmiernym ruchem drogowym.

Prace obejmą częstochowską część DK 1 na odcinku od węzła z aleją Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Rakowską (5,5 km), a także przebudowę głównych skrzyżowań. Na przecięciu DK 1 z ulicami Krakowską-Rejtana oraz z ul. Legionów powstaną bezkolizyjne dwupoziomowe skrzyżowania. Całkowicie przebudowana zostanie także estakada na Rakowie. Wzdłuż DK 1 powstaną ścieżki rowerowe, wybudowane lub przebudowane zostaną także kładki dla pieszych i chodniki.

- To wielkie przedsięwzięcie zarówno pod względem logistycznym, technicznym, organizacyjnym, jak i formalno-prawnym, dlatego tak długo trwały procedury przetargowe i proces podpisywania umowy – mówi dyrektor MZDiT Piotr Kurkowski. - Teraz będziemy analizować szczegółowe rozwiązania, a także w taki sposób planować realizację inwestycji, aby utrzymać przejezdność na drodze.

Z uwagi na przedłużoną procedurę, MZDiT zakłada, że niezbędne będzie skierowanie do instytucji zarządzającej środkami UE wniosku o wydłużenie terminu realizacji umowy (obecny kontrakt zakłada finalizacje projektu do października 2020 r.). Niezbędne jest także dopasowanie terminów prac na DK 1 do postępów w budowie obwodnicy A1 (inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).

Przebudowę alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie za prawie 179 mln zł będzie realizować w trybie „zaprojektuj i zbuduj” konsorcjum częstochowskiego Drog-Budu, firmy Firesta-Fišer i spółki Nowak Mosty z Dąbrowy Górniczej.
Wykonawca, zgodnie z deklaracjami wiceprezesa zarządu Drog-Budu Tomasza Kędziora, chciałby w ciągu roku uporać się z przygotowaniem projektu i procedurami administracyjnymi. Zasadnicze prace budowlane w terenie mogłyby więc rozpocząć się jesienią przyszłego roku.

Warto przypomnieć, że północny fragment DK 1 w granicach Częstochowy został zmodernizowany przez miasto w ostatnich latach, również z wydatną pomocą środków unijnych. Węzeł DK 1 z ul. Makuszyńskiego zakończony w grudniu 2011 r., został w 2013 r. uzupełniony o tzw. Korytarz Północny, łączący DK 1 m.in. z dzielnicą Północ. Dwupoziomowy węzeł dróg krajowych nr 1 i 46 (czyli skrzyżowanie alei Wojska Polskiego z aleją Jana Pawła II) został oddany do użytku w październiku 2014 r. W 2015 zakończyła się natomiast inwestycja związana z przebudową DK 91 – ulic Warszawskiej i Rędzińskiej w granicach miasta, w ramach której powstał nowy, znacznie rozbudowany węzeł DK 1 – DK 91.

Miasto zabiega także o środki zewnętrzne na budowę tzw. Bugajskiej bis w południowej części miasta, czyli bezkolizyjne rozwiązanie skrzyżowania dróg krajowych nr 1 i 46 przy wylocie na Jędrzejów i Kielce, wraz z przejściem nad torami kolejowymi (trasa Częstochowa - Katowice).

Źródło: UM Częstochowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.