budowa 11W tym roku zakończą się cztery kolejne inwestycje drogowe na Pomorzu Zachodnim realizowane ze wsparciem środków unijnych RPO WZ. Najwcześniej, bo w czerwcu, zakończy się budowa obwodnicy Barlinka.

 

- W zeszłym roku zakończyliśmy pięć ważnych inwestycji, w tym m.in. „berlinkę”, gdzie zniknęły uciążliwe płyty czy ważne odcinki nad morzem. Ten rok będzie równie pracowity i przyniesie dobre wieści dla mieszkańców Barlinka, którzy od dawna mówili o konieczności wyprowadzenia ciężkiego ruchu z centrum miasta. Rok 2019 to też dalsze prace nad tworzeniem sieci dróg rowerowych. Na jesień powninniśmy już móc pedałować nowymi kilometrami Trasy Nadmorskiej – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Na 2,3-kilometrowym odcinku obwodnicy Barlinka (DW 151) powstają dwa ronda oraz - podobnie jak w przypadku innych przejść dróg wojewódzkich przez miejscowości - liczne elementy spowalniające ruch pojazdów. Projekt obejmuje nowe oświetlenie, przebudowę sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i teletechnicznej. Obwodnica została zaprojektowana na nasypie nieczynnej linii kolejowej. Koszt robót budowlanych wyniesie ponad 21 mln zł przy dofinansowaniu unijnym rzędu niemal 20 mln zł.

Droga nr 151, która prowadzi ze Świdwina do Gorzowa Wielkopolskiego, przebudowywana jest sukcesywnie od kilku lat. W latach 2007-13 ZZDW realizował na tej trasie dwa projekty. Przebudowano wówczas 10-kilometrowy odcinek Węgorzyno-Ińsko oraz 8,7-kilometrowy odcinek Choszczno-Pełczyce. Całkowita wartość obu inwestycji wyniosła ponad 28 mln zł.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20 zaplanowano dalszą modernizację tej trasy. Projekty objęły przebudowy dwóch odcinków szlakowych: Ińsko – Ciemnik i Płotno – Pełczyce, oraz realizowaną aktualnie budowę obwodnicy Barlinka. W grudniu minionego roku zakończyła się przebudowa 6,9-kilometrowego odcinka Ińsko-Ciemnik.

Aktualnie trwa duża przebudowa odcinka Płotno-Pełczyce. W Płotnie powstają chodniki, pasy zieleni, zatoki autobusowe oraz parking. Projekt przewiduje powstanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, takich jak obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych oraz płytki integracyjne, wspomagające komunikację osób niewidomych. Roboty budowlane, których koszt wyniesie blisko 6 mln zł, mają zakończyć się do końca września tego roku.

W tym samym czasie zakończyć ma się również przebudowa ulic Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w Choszcznie. Roboty budowlane na odcinku ponad 2 km będą kosztować prawie 26 mln zł.

Ulica Władysława Jagiełły to jedna z dwóch głównych arterii miasta. Zaprojektowano tu elementy spowolnienia ruchu, wyspy kanalizujące ruch i azyle dla pieszych. Przebudowywany jest również szereg skrzyżowań, zjazdów i zatok autobusowych. Powstają też nowe ciągi pieszo-rowerowe.

Ostatnim zadaniem, którego koniec zaplanowano w tym roku jest budowa odcinka Pleśna – Mielno na rowerowej Trasie Nadmorskiej, która powstaje w ramach Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Łączna długość nowobudowanej trasy wyniesie niemal 10,5 km. Roboty budowlane o wartości ponad 6 mln zł, powinny zostać zakończone do 30 września tego roku.

Prace, plany…

Na 2020 rok ZZDW planuje zakończenie dwóch dużych inwestycji w ramach RPO WZ. Chodzi o przebudowę DW 114 na odcinku Brzózki – Trzebież (z ujęciem przejścia przez Brzózki i Warnołękę) oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty.

W tym roku ZZDW planuje także rozpoczęcie kolejnych sześciu zadań, które znalazły się w Regionalnym Programie Operacyjnym WZ na lata 2014-20. Będzie to szacowana na 90 mln zł przebudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Recław – Stepnica oraz dwie obwodnice – brakujący fragment obwodnicy Trzebiatowa, który połączy drogi woj. nr 103 i 102 oraz obwodnica Gryfic, która połączy drogi woj. nr 110 (ul. Niechorska) i 105 (ul. Piastów). W planie są również budowy trzech kolejnych odcinków tras rowerowych. Na Trasie Pojezierzy Zachodnich będą to: odcinek Mosina-Ginawa oraz odcinek na terenie gmin: Myślibórz, Barlinek i Pełczyce. Rozpocznie się też budowa drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu „Na dwóch kółkach wokół zalewu”.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.