Spis treści

Istotną wadą samochodu jest to, że zajmuje dużą część ograniczonej przestrzeni publicznej także wówczas, kiedy nie ma w nim człowieka.

W podróżach obligatoryjnych w obszarach miejskich występują cele tych podróży wymagające diametralnie różnego podejścia do spraw parkowania.

*MIEJSCE ZAMIESZKANIA - osoba posiadająca samochód powinna mieć możliwość stałego i bezpiecznego parkowania swojego pojazdu, wskazana możliwość garażowania. Jeżeli są istotne powody, żeby ograniczać parkowanie w miejscu zamieszkania (Singapur, Japonia), konieczne są restrykcje podatkowe, a nawet uzależnienie możliwości zarejestrowania samochodu od wykazania, że będzie miał zapewnione miejsce do parkowania w miejscu zamieszkania właściciela.

*MIEJSCE PRACY – im bardziej centralnie zlokalizowane w obszarze zurbanizowanym, tym większa jest gęstość celów podróży do takiego obszaru. We współczesnych miastach, przy obecnej dostępności samochodu jako indywidualnego środka transportu, nie ma fizycznej możliwości zapewnienia miejsc parkingowych dla tych wszystkich osób, które chciałyby wjechać własnym samochodem do centrum miasta. Tutaj środki zniechęcania, a także ograniczania dostępności dla samochodów, przy równoczesnym rozbudowywaniu możliwości dostępu transportem zbiorowym, to jedyne sposoby skutecznego zapewnienia dostępności dla możliwie jak największej liczby osób. Bo to człowiek jest podmiotem wszystkich działań ludzkości. Taksówki i rowery wspomagają takie działania, bo nie potrzebują lub potrzebują dużo mniejszej powierzchni do zaparkowania.

Skutki zatłoczenia dużych miast

 

   
Ale nie tylko w dużych miastach występuje zatłoczenie

Za co jeszcze muszą płacić kierujący pojazdami?

Różnego rodzaju podatki i opłaty znane są od wielu wieków. Niektóre z nich były nawet określane, jako przeznaczone na cele drogowe. Na przykład w Warszawie, na mocy przywileju nadanego przez Zygmunta Augusta, od drugiej połowy XVI w. pobierano po groszu od każdej osoby i każdego wozu wjeżdżającego do miasta, na naprawę bruków12.

Komentarze  
Płatnik
0 #1 Płatnik 2012-12-19 22:46
Cieszę się, że wrewszcie jest na ten temat dyskusja. Parkowanie pojazdów w centrach dużych miast to poważny problem z którym trzeba się zmierzyć, wyjaśniając dojeżdżającym do pracy, że można inaczej a jednocześnie szybciej. Jeżeli dojaz to nie w pojedynkę, ale zabierając :-) po drodze przyjaciół i znajomych. Jak nie ma innych możliwości to lepiej komunikacją publiczną. :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Wiktor Nowotka
0 #2 Wiktor Nowotka 2012-12-30 18:47
Osobiście cieszę się kiedy widzę samochodowy korek. On mnie nie dotyczy, bo parę lat temu pozbyłem się samochodu i jeżdżę na rowerze. Wtedy przypomina mi się słynne zdanie Adasia Miauczyńskiego o .... stojących w tych swoich korkach. Niech sobie stoją, co mnie to obchodzi?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Wiktor Nowotka
0 #3 Wiktor Nowotka 2012-12-30 18:48
Opisane zjawiska są znane na świecie od wielu lat. Metropolie zachodnie przeżyły dawno temu okres miłości do samochodu, którego skutkiem były pokazywane ochoczo w polskiej telewizji korki na ulicach Paryża, Londynu czy Rzymu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Wiktor Nowotka
0 #4 Wiktor Nowotka 2012-12-30 18:48
Wydawać by się mogło, że mądrość ludzi wybranych do sprawowania rządów nie powinna odbiegać od prostej, ludowej zasady, która nakazuje uczenie się na błędach – najlepiej – cudzych. Otóż, widać jak na dłoni, że wybrani przez nas obywatele i przez nas suto opłaceni, wcale nie dysponują jakąś nadzwyczajną przenikliwością w ocenie skutków własnych rządów. Co więcej, okazało się, że nie tylko nie potrafią dostrzec błędów popełnionych (i naprawionych) przez innych, ale powtarzają je we wzmocnionej postaci.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.