DSC08296Na Wisłoce powstał nowy most, który połączył Dębicę ze Straszęcinem. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w powiecie dębickim w ostatnim czasie. Most rozładuje lokalny ruch, a także pozwoli na szybszy przejazd z autostrady A4 w kierunku Jasła.

 

Budowa mostu kosztowała blisko 29 milionów złotych. Prawie 15 mln pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Reszta kwoty to wkład własny powiatu dębickiego oraz dofinansowanie z Ministerstwa Finansów.

- Ta inwestycja, ten montaż finansowy, nie byłby możliwe, gdyby nie bardzo dobra współpraca pomiędzy samorządem województwa a władzami powiatu dębickiego – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

- Dla powiatu to strategiczna, bardzo duża inwestycja, potrzebna mieszkańcom całego regionu – mówił z kolei starosta dębicki Piotr Chęciek.

Nowa przeprawa przez ma 200 metrów długości. W ramach projektu powstały także dojazdy, chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowano skrzyżowanie w Dębicy i Straszęcinie, wybudowano oświetlenie i przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.