edroga07430 maja Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego.

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę dróg ekspresowych S12 i S74 na wskazanym odcinku wraz z węzłami oraz skrzyżowaniami z istniejącymi drogami poprzecznymi. W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące drogi poprzeczne, powstaną miejsca obsługi podróżnych, a także drogi dojazdowe umożliwiające komunikację lokalną oraz obsługę sąsiadującego terenu.

W ramach działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko zastosowane zostaną takie rozwiązania jak: przejścia dla zwierząt, ogrodzenia ochronne i płotki naprowadzające, osłony antyolśnieniowe, urządzenia oczyszczające wody opadowe oraz szczelny system odprowadzania wód opadowych. W celu zminimalizowania uciążliwości akustycznej tras przewiduje się budowę ekranów akustycznych.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie województwa łódzkiego: w powiecie piotrkowskim i w powiecie opoczyńskim oraz na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie przysuskim.

Źródło: RDOŚ w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.