tk 131 maja minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk otworzył XXII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA. W uroczystości wziął też udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit.

Podczas inauguracji targów minister Adamczyk zaznaczył, że jednym z ważniejszych celów resortu infrastruktury jest odbudowa zaufania pomiędzy rządem a wykonawcami projektów infrastrukturalnych, które zostało nadwyrężone w ostatnich latach. Poinformował też o rozpoczęciu działań zmierzających do utworzenia Forum Kontraktowego.

- Dialog i ścisła współpraca z tymi, którzy realizują budowę dróg, są podstawą dla rozwoju infrastruktury. Dlatego cieszę się z tak bliskiej współpracy, bez której realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych byłaby niemożliwa - powiedział minister Adamczyk. - Bardzo dziękuję wszystkich tym, którzy włączyli się w proces wypracowywanie rekomendacji i pomysłów, których celem jest optymalizacja kosztów planowanych inwestycji drogowych.

Kolejnym punktem pierwszego dnia targów była współorganizowana przez MIB i organizacje branżowe sektora budowlanego konferencja "Dialog się opłaca. Od Białej Księgi Branży Drogowej do Optymalizacji Budowy Dróg”.

Na konferencji, w której wziął udział wiceminister Jerzy Szmit, zostały m.in. przedstawione wnioski z konsultacji rozwiązań zaproponowanych w ramach optymalizacji procesu budowy dróg.

Do prac w Komitecie Sterującym i podlegającym mu grupach roboczy, które przygotowywały konkretne rekomendacje, zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji, które stały za, przekazaną na początku roku opinii publicznej, Białą Księgą Branży Drogowej.

Uczestnicy konferencji wskazywali na historyczne znaczenie tej inicjatywy, która zawierała wspólne rekomendacje najważniejszych polskich organizacji drogowych dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.

- Biała Księga to inicjatywa bez precedensu w Polsce – mówiła Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa - Pierwszy raz aż dziewięć partnerskich organizacji zabrało wspólnie głos w sprawie przyszłości drogownictwa. Nasza inicjatywa została doceniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które zaprosiło nad do wspólnego poszukiwania oszczędności w planowanych w obecnej perspektywie finansowej inwestycjach drogowych.

Wiceminister Jerzy Szmit przypomniał skąd wzięła się potrzeba szukania sposobów na kosztową optymalizację planowanych inwestycji drogowych na poziomie krajowym.

- Nasi poprzednicy zaplanowali budowę dróg ekspresowych i autostrad za prawie 200 mld złotych. Zarezerwowano na to jednak jedynie 107 mld zł  – wyliczał Jerzy Szmit - Po objęciu władzy stanęliśmy przed dylematem: modyfikować program budowy dróg, czy podjąć się realizacji planów naszych poprzedników, ale przy świadomości, że musimy to zrobić taniej, bo poprzednicy nie przewidzieli finansowania na realizacji całości inwestycji.

Minister Adamczyk ogłosił, że 30 maja br. podpisał zarządzenie w sprawie powołania Rady Ekspertów, której celem ma być optymalizowanie procesu realizacji inwestycji drogowych. Do Rady wejdą przedstawiciele GDDKiA, władz samorządowych i organizacji pracowniczych i branży drogowej. Jednym z najważniejszych zadań Rady Ekspertów ma być wypracowanie docelowej formuły Narodowego Forum Kontraktowego, które ma być następcą Rady Ekspertów.

Rada Ekspertów zajmie się wprowadzaniem w życie rekomendacji wypracowanych przez grupy robocze i Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych po uwzględnieniu wniosków zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych.

Wiele ze zgłoszonych przez środowisko drogowe postulatów zostało włączone do listy rekomendacji Komitetu Sterującego ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych. Nie dotyczy to jednak wszystkich postulatów zawartych w Białej Księdze Branży Drogowej.

Jedna z rekomendacji zawartych w Białej Księdze dotyczyła przeprowadzenia rzetelnej i niezależnej analizy kosztów budowy dróg krajowych w technologiach asfaltowej i betonowej. Taka analiza, zlecona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa lub Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, przy użyciu jasnej metodologii i obejmująca pełny cykl życia drogi, powinna raz na zawsze rozwiązać spór między zwolennikami dróg betonowych i asfaltowych.

Prof. Rymsza, uczestnik konferencji i szef jednego z zespołów roboczych pracujących nad rekomendacjami powiedział, że taka analiza nie jest konieczna, ponieważ, zgodnie z rekomendacjami wypracowanymi przez Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych, do procedury przetargowej wprowadzona zostanie tzw. wariant inwestorski, najkorzystniejszego ekonomicznie, jako jeden z wariantów inwestycji.

- Niezręcznym rozwiązaniem było to, że już na etapie definiowania wymagań przetargowych inwestor wskazywał w jakiej technologii wykonany ma być konkretny odcinek drogi – mówił w czasie konferencji prof. Janusz Rymsza – takiej niezręczności już nie będzie.

Wśród propozycji, jak wzmocnić finansowanie inwestycji drogowych, znalazły się: poszerzenie systemu viaTOLL, ograniczenie nielegalnego handlu paliwami, oddzielenie finansowania obiektów drogowych od tych związanych z ochroną przyrody. Ponadto drogowcy pracują nad terminami gwarancji na roboty budowlane, większym wykorzystaniu lokalnych zasobów kruszyw, zwiększeniem rozwiązań innowacyjnych i opracowaniem katalogu obiektów inżynieryjnych.

Źródło: MIB, PSWNA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.