BIM 2Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju i Ministerstwem Infrastruktury, chce sprawdzić zastosowanie technologii komputerowego modelowania inwestycji - Building Information Modeling (BIM). Przeprowadzono już dialog techniczny z wykonawcami, w trakcie którego pozyskano informacje na temat zaawansowania BIM na polskim rynku infrastrukturalnym.

 

Kolejny etap to dialog techniczny z firmami świadczącymi usługi zarządzania kontraktem i pełniące nadzór inwestorski w dniach 23-24 kwietnia 2018 roku. Termin zgłoszenia udziału upływa 12 kwietnia do godziny 13.00.

Building Information Modeling to innowacyjne podejście do inwestycji, w którym zarządza się informacją wykorzystując narzędzia informatyczne. Stają się one bazą gromadzenia danych na każdym etapie inwestycji: od projektu przez realizację po odbiór prac.

Przed ogłoszeniem przetargu na projekt i budowę obwodnicy GDDKiA zdecydowała sprawdzić, jakim potencjałem wiedzy i doświadczeniem w zakresie BIM, dysponuje rynek. W tym celu przeprowadzono już dialog techniczny z wykonawcami.

Kolejnym krokiem będzie pozyskanie informacji na temat zaawansowania BIM w firmach świadczącymi usługi zarządzania kontraktem i pełnienia nadzoru. Zdobyte informacje posłużą określeniu wymagań dotyczących BIM w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla realizacji projektu pilotażowego.

Projekt pilotażowy obejmuje realizację obwodnicy miasta Zator (małopolskie). Inwestycja połączy drogi krajowe nr 28 i nr 44 wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum miasta.

Więcej informacji na stronie GDDKiA

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.