edroga341Droga krajowa nr 3 zyska parametry drogi ekspresowej na odcinku Miękowo - Rzęśnica. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wydał zezwolenie na realizację tej inwestycji.

 

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obwodnicy Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” uzyskała GDDKiA.

- Po zakończeniu przebudowy mieszkańcy i turyści zyskają także na tym odcinku komfortowy, bezpieczny przejazd nad morze – podkreśla wojewoda Tomasz Hinc – Cała trasa ma znaczenie nie tylko turystyczne, ale jest też główną transportową osią tranzytową północ-południe.

Rozbudowana droga krajowa nr 3 uzyska parametry drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem). Długość odcinka drogi objętej projektem wynosi około 21 km - za początek przyjęto koniec istniejącej obwodnicy Miękowa. Koniec odcinka stanowi włączenie projektowanego węzła „Rzęśnica” w istniejąca drogę S3 (A6). Zasadniczy zakres robót (rozbudowa korpusu drogi wraz z budową węzłów) zamyka się w odcinku o łącznej długości ok. 4 km. Na pozostałej części roboty ograniczają się do budowy dróg obsługujących, wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska (np. ogrodzenie) oraz infrastruktury związanej z funkcjonowaniem drogi ekspresowej.

Ponadto przewidziano wykonanie: wygrodzenia drogi S3, budowę przejścia dla zwierząt, budowę dróg dojazdowych.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Źródło: ZUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.