contentmap_plugin

way 1694101 960 720Prawie 2,5 kilometra drogi krajowej nr 63 zbudowanej właściwie od podstaw, na fragmentach - szerokiej na 10 metrów, z nowymi skrzyżowaniami z drogami niższych kategorii – tak będzie wyglądać jesienią przyszłego roku drogowe przejście przez Kolno, czyli strategiczna dla miejscowości ulica Wojska Polskiego. Budowa właśnie się rozpoczęła.

 

Zadanie do łatwych nie należy, ponieważ trasa na przebudowywanym odcinku prowadzi przez zwartą zabudowę miasta z bliskim usytuowaniem budynków przy granicy pasa drogowego. Zakres prac obejmuje więc nie tylko wybudowanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej, przystosowanej do obciążeń nawierzchni do 115 kN/oś, ale również przebudowę kolidującej podziemnej infrastruktury technicznej.

Przewidziano modernizację 15 skrzyżowań – dwa z nich będą miały sygnalizację świetlną, a jedno zostanie przebudowane na rondo. Inwestycja obejmie także budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z kładką dla rowerzystów nad rzeką Łabna. Powstaną także zatoki autobusowe.

Koszt inwestycji to 27 mln zł. Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Umowę z wykonawcą - PBK Łomża – GDDKiA podpisała w ubiegłym roku. Po etapie projektowania, obecnie rozpoczyna się budowa drogi – 18 maja br. inwestor przekazał plac budowy wykonawcy. Prace rozpoczęły się od rozbiórki jednego z budynków, który kolidował z modernizowanym skrzyżowaniem. W związku z tym wprowadzony został ruch wahadłowy. Zgodnie z umową, do 30 września przyszłego roku, przejście przez Kolno ma być gotowe.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.