contentmap_plugin

budowa 08Firma „Gotowski” będzie odpowiedzialna za remont ponad 300-metrowej estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159, łączącej m.in. Gorzów Wielkopolski ze Skwierzyną. Do czasu zakończenia prac kierowcy korzystają z objazdu wytyczonego drogami lokalnymi.

 

Pierwsze prace na obiekcie rozpoczęły się już w ubiegłym roku. Rozebrana została m.in. część jezdni, kap chodnikowych i płyty pomostu. Obecnie obiekt jest wyłączony z ruchu. Objazd wytyczono z wykorzystaniem lokalnej ulicy Za Wartą oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 199 (ul. Międzychodzka). Realizację pozostałych prac inwestor, zdecydował się powierzyć nowemu podmiotowi.

– Długość obiektu oraz jego stan sprawiają, że to spore wyzwanie – mówi dyrektor zarządzający w firmie „Gotowski”, Paweł Pietraszak. - Przed złożeniem oferty dokładnie sprawdziliśmy stan estakady oraz zakres koniecznych prac. Na plac budowy chcemy wejść jeszcze przed wakacjami. Zakładamy, że nic nas nie zaskoczy i zakończymy prace najpóźniej jesienią przyszłego roku. Jeśli powstanie taka możliwość udostępnimy estakadę wcześniej do ruchu.

Obiekt wymagał pilnego remontu ze względu na zły stan techniczny. W zakres zamówienia wartego blisko 8 mln zł wchodzi między innymi dokończenie rozbiórek jezdni, chodników na estakadzie i dojazdach oraz demontaż balustrad i barier. Następnie planowane są roboty związane ze wzmocnieniem płyty pomostu, jej izolacją, montażem odwodnienia, ustawienie nowych kamiennych krawężników, wykonaniem nawierzchni jezdni i chodników. Zaplanowano również wzmocnienie podpór, zabezpieczenie skarp i stożków nasypu. Na płycie pomostu zastosowana zostanie nowa warstwa zbrojonego betonu o grubości do 25 centymetrów. Firma udzieli 7-letniej gwarancji na wykonane prace.

Cały obiekt składa się z 8 przęseł. Jest przerzucony nad terenami zalewowymi rzeki Warty. Inwestor zaplanował również inne zadania związane z remontem nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 159 komunikującej Gorzów Wielkopolski ze Skwierzyną. Realizacja tych prac planowana jest równolegle z robotami przy estakadzie.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.