edroga115Obecnie mamy w Polsce ok. 2038 km dróg ekspresowych. Ostatnio S8 połączyła Białystok z Warszawą, S7 Trójmiasto z województwem mazowieckim, a do końca grudnia S3 będzie można przejechać od Szczecina przez Zieloną Górę, Legnicę i autostradę A4 do Bolkowa w okolicach granicy z Czechami. Ostatni kwartał zaowocuje też przetargami na prace przygotowawcze (ok. 700 km) i realizację (ok. 130 km).

 

S8 Białystok - Warszawa

Kierowcy korzystają już z połączenia Białegostoku w ciągu S8 aż do obwodnicy Warszawy. To nie tylko krótszy czas przejazdu ale także wyższy komfort i poziom bezpieczeństwa kierowców. Przez ostatnie 3 lata kierowcy zyskali niemal 100 km nowo wybudowanych odcinków drogi ekspresowej pomiędzy Warszawą a Białymstokiem. Wartości realizowanych na tych kontraktach robót przekroczyły 3 mld zł. Razem z wcześniej wybudowanymi fragmentami dwujezdniowej S8, daje to ok. 180 km bezpiecznego połączenia pomiędzy stolicami Polski i Podlasia.

S3 - połączenie Szczecina z Ukrainą i Czechami

DSC9276W ciągu ostatnich miesięcy udostępniono kierowcom ponad 100 km S3 w województwach lubskim i dolnośląskim. Do końca roku planowane jest otwarcie kolejnych blisko 45 km tej trasy. To pozwoli kierowcom podróżującym ze Szczecina na południe Polski ominąć aglomeracje Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Legnicy, następnie przeciąć bezkolizyjnie autostradę A4 i dojechać do Bolkowa. Biegnąca wzdłuż zachodniej granicy prawie 500-kilometrowa droga ekspresowa S3 to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Fragment europejskiej trasy E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącej szwedzkie Malmö z greckim Chania na Krecie.

Dalsze odcinki S3 są już projektowane i będą powstawać sukcesywnie w 2021 i 2023 r. Południowy fragment S3 podzielono na dwa odcinki: węzeł Bolków – w. Kamienna Góra Północ mający ponad 16 km. Przebiega on przez pasmo Gór Wałbrzyskich m.in. w dwóch tunelach. Jeden z nich będzie miał długość ok. 2300 m, natomiast drugi ok. 320 m. Koszt budowy tego odcinka to ponad 1,5 mld zł, jego oddanie do ruchu jest planowane w pierwszej połowie 2023 r. Drugi, przygraniczny odcinek S3 w. Kamienna Góra Północ – w. Lubawka o długości ok. 15,3 km, będzie otwarty kierowcom w drugiej połowie 2021 r., a wartość robót wynosie prawie 880 mln zł.

Realizacja drogi ekspresowej S3 pomiędzy Legnicą a granicą państwa w Lubawce, a więc zarówno odcinków już oddanych, jak i tych projektowanych, jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 3,96 mld zł, z czego dofinansowanie wynosi 1,89 mld zł.

S7 - ekspresowo z Gdańska na południe

DSC0143Kolejne otwarcia dotyczyły S7. Najpierw do ruchu oddano 25-kilometrową obwodnicę Radomia omijającą miasto po jego zachodniej stronie. Przejazd nią pozwala zaoszczędzić co najmniej kilkanaście minut, a w godzinach szczytu nawet kilkadziesiąt. Budowa kosztowała ok. 728,2 mln zł, z czego ok. 402 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przed 1 listopada udostępniono kierowcom kolejne, aż 40 km drogi ekspresowej S7 na Żuławach w dwóch fragmentach między Koszwałami a Elblągiem. Tym samym jest już do dyspozycji ponad 203 km drogi ekspresowej aż do granicy z województwem mazowieckim. Tak jak przy poprzednich inwestycjach budowa była współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość projektu to blisko 3,75 mld zł a dofinansowanie ponad 2 mld zł.

Dalsze odcinki S7 są w budowie lub wkrótce ruszy ich realizacja w terenie. Kierowcy korzystają już niemal z połowy budowanego właśnie odcinka Chęciny - Jędrzejów (ok. 21 km), a kolejne 7 km GDDKiA planuje udostępnić jeszcze w tym roku. Trwa budowa 8-kilometrowego odcinka od granicy województw do Skarżyska-Kamiennej. Kolejne odcinki S7 - 73 km od granicy z województwem warmińsko-mazurskim aż do obwodnicy Płońska - są już w toku i prawdopodobnie zostaną oddane do ruchu w połowie 2021 roku. Obecnie trwają procedury związane z uzyskanie zezwoleń na realizację, a wiosną przyszłego roku rozpoczną się prace w terenie.

20181031145222resizedGDDKiA podpisała też umowy z wykonawcami odcinków od Szczepanowic do Nowej Huty (21 km) oraz na nowy wylot z Warszawy do obwodnicy Grójca (ok. 29 km), a w przygotowaniu jest ostatni fragment S7 od granicy województwa do Szczepanowic (24 km). Kierowcy ukończoną ekspresową S7 z Warszawy do Krakowa pojadą pod koniec 2022 r.

W przygotowaniu jest ponad 57-kilometrowy odcinek od Płońska do obwodnicy Warszawy. Dla odcinka Płońsk - Czosnów opracowywana jest koncepcja programowa, a wiosną przyszłego roku ogłosimy przetarg na realizację inwestycji (ten odcinek ma zapewnione finansowanie). Projektanci pracują także nad koncepcją programową dla odcinka Czosnów – Kiełpin, a na dalszy fragment trasy łączący się z obwodnicą Warszawy toczy się przetarg na opracowanie dokumentacji. S7 od Czosnowa do Warszawy jest obecnie poza limitem 135 mld zł przewidzianych na realizację zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23.

Przy zapewnieniu finansowania wylot z Warszawy w kierunku Gdańska mógłby zostać oddany do ruchu w drugiej połowie 2024 roku. Tym samym z Gdańska aż do Rabki Zdroju można byłoby przejechać drogą ekspresową i autostradą z wyjątkiem dwujezdniowego odcinka od Krakowa do Myślenic.

170 km nowych dróg w przetargach

W 2018 r. GDDKiA ogłosiła przetargi na ponad 80 km nowych dróg o szacowanej wartości ok. 2,2 mld zł. Na kolejne ponad 90 km tras o wartości ok. 3,5 mld zł planowane są postępowania jeszcze przed końcem roku. Przed końcem roku w przetargach mają znajdować się m.in. odcinki dróg: A18, S1, S11, S16, DK9, 28, 45, 75 i 78.

Ogłoszono m.in. przetarg na wykonawcę ponad 17 km przyszłej S16 od Borek Wielkich do Mrągowa, obwodnicy Olesna (28 km) w ciągu przyszłej S11, czy też obwodnic: Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9 (2,7 km), Nowego Sącza - fragmentu na terenie gminy Chełmiec na DK28 (1,4 km) oraz Praszki na DK45 (blisko 12 km).

Poszukiwani są wykonawcy przebudowy południowej nitki obecnej DK18, by dostosować ją do parametrów autostrady na blisko 22-kilometrowym odcinku za węzłem Żary Zachód na DK12 i przed węzłem Iłowa na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 296, a także odcinka trasy S11 od Koszalina do Bobolic (47,7 km) oraz Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 (ponad 24 km).

Przetargi na dokumentację na ponad 700 km dróg

Tylko w ostatnim kwartale 2018 r. rozpisane zostaną przetargi na prace przygotowawcze na ponad 700 km dróg krajowych, z czego ok. 444 km to drogi ekspresowe. Wśród tych odcinków są zarówno długie ciągi dróg, jak i krótsze, ważne dla lokalnych społeczności.

W ogłoszonych ostatnio przetargach na dokumentację znalazły się m.in.:
- S74 o łącznej długości ponad 130 km w województwie świętokrzyskim (przetarg na koncepcję programową) i podkarpackim (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe),
- S6 Słupsk - Bożepole Wielkie oraz Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej o łącznej długości ok. 111 km (przetarg na elementy KP),
- S12 Piaski - Dorohusk (bez obwodnicy Chełma) niemal 60 km (przetarg na KP),
- DK7 Libertów, budowa dwupoziomowego węzła oraz przejścia podziemnego,
- DK77 Sandomierz, most na Wiśle (materiały do decyzji środowiskowej).

Do ogłoszenia są jeszcze przetargi m.in. na:
- S17 Piaski - Hrebenne, ok. 120 km (KP),
- S6 Koszalin - Słupsk, ok. 45 km (elementy KP),
- S19 przebudowa do przekroju drogi 2+2 od Sokołowa Małopolskiego do Jasionki, na długości ok. 15 km.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.