20180209105541GDDKiA ogłosiła przetargi na opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na poszerzenie autostrady A2 na odcinku pomiędzy węzłami Łódź Północ i Konotopa o dodatkowy pas ruchu. Przebudowany zostanie blisko 89-kilometrowy odcinek autostrady, a na poszerzenie wykorzystany zostanie szeroki pas dzielący.

 

Generalny Pomiar Ruchu wykonany w 2015 r. wskazuje, że na odcinku Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki natężenie wynosiło 45 tys. pojazdów na dobę, na odcinku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem wzrosło osiągając ok. 57 tys. pojazdów na dobę, natomiast na wlocie do Warszawy pomiędzy Pruszkowem a Konotopą liczba pojazdów sięgnęła ok. 75 tys. pojazdów na dobę.

Przeprowadzony w 2017 r. pomiar ruchu na odcinku pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim wykazał wzrost o 13 tys. pojazdów na dobę w stosunku do danych z 2015 roku.

A2Realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie również powodowała zwiększenie ruchu. Dlatego niezbędne jest przeanalizowanie możliwości poszerzenia autostrady, a następnie wybudowanie dodatkowych pasów ruchu. To pozwoli na zwiększenie płynności, a tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przetarg na opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowych ogłosiły oddziały GDDKiA w Warszawie i Łodzi, które odpowiadają za utrzymanie autostrady A2.

W województwie łódzkim termin otwarcia ofert to 29 stycznia, a w województwie mazowieckim przypada na 1 lutego 2019 roku. W obu przetargach czas realizacji to 19 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2.

Na terenie województwa łódzkiego na odcinku ok. 46,2 km, od węzła Łódź Północ do granicy województw i na dalszych ok. 43 km w woj. mazowieckim do węzła Konotopa. Po zakończeniu prac przygotowawczych, uzyskaniu decyzji środowiskowej opracowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy, który będzie elementem składowym przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji prowadzonej w trybie projektuj i buduj.

Po przebudowie kierowcy jadący od węzła Łódź Północ w kierunku Warszawy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu, a od węzła Pruszków do Konotopy cztery pasy ruchu.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.