contentmap_plugin

nowy sacz mostBudowa nowego tzw. Mostu Heleńskiego z układem komunikacyjnym po obu stronach Dunajca najpierw otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 24,5 mln zł, które zostało później podniesione aż o 52,5 mln zł. Dzięki temu inwestycja, której wartość szacowana jest na 91 mln zł, została dofinansowana kwotą aż 77 mln zł.

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak zauważył, że nastąpiła zdecydowania zmiana w podejściu do inwestycji realizowanych poza dużymi aglomeracjami. - Podjęte decyzje, które pozwalają nam pokazać potencjał swoich regionów wymagają wsparcia, które dzisiaj otrzymujemy. Budowa nowej, czteropasmowej przeprawy przez Dunajec z dwoma rondami po obu stronach rzeki, znacznie usprawni komunikację w kierunku osiedla Helena - powiedział prezydent Ryszard Nowak.

Zadowolenia z podpisanego dofinansowania dla inwestycji w Nowym Sączu nie krył wicewojewoda małopolski Józef Gawron. - To zadanie, które będzie realizowane w Nowym Sączu, bez wsparcia finansowego byłoby nieosiągalne - powiedział wicewojewoda.

Ministerstwo Rozwoju zwiększyło dotychczasowe dofinansowania do inwestycji drogowych w czterech miastach - Nowym Sączu, Toruniu, Sosnowcu i Gorzowie Wielkopolskim do poziomu 232 mln zł. W porównaniu do pierwotnej kwoty (74 mln zł) jest to więcej aż o 158 mln zł.

Źródło: UM Nowy Sącz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.