moneyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała cztery umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych. Program Infrastruktura i Środowisko wesprze budowę trzech odcinków drogi S19 i kolejny odcinek S1.

 

- S19 stanowi fragment międzynarodowego korytarza transportowego. Via Carpatia, który będzie odgrywać istotną rolę w polskiej gospodarce. Dofinansowany fragment S1 ma ogromne znacznie dla Śląska - mówił minister Jerzy Kwieciński.

Umowy dotyczą drogi S19 Lublina – Rzeszów na odcinakch:
- Lublin Węglin – Kraśnik Południe,
- Kraśnik Południe – Lasy Janowskie,
- Nisko Południe – Sokołów Małopolski Północ.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 1,8 mld zł. Na budowę w sumie niemal 105 km ekspresowych tras GDDKiA przeznaczy ponad 3,6 mld zł.

Inwestycja z pewnością skróci czas przejazdu między Rzeszowem, Lublinem, Warszawą i Białymstokiem. Podniesie poziom bezpieczeństwa i komfort jazdy. Ułatwi dojazd do szkoły czy pracy. Pozwoli także wykorzystać potencjał gospodarczy terenów, przez które będzie przebiegać, stwarzając sieć lepszych połączeń. Trasa S19 powinna też pozytywnie wpłynąć na rozwój komunikacyjny wschodniej części Polski.

Na trzech odcinkach S19 powstanie łącznie 16 Miejsc Obsługi Podróżnych, 14 węzłów drogowych, a także niezbędne obiekty inżynierskie – mosty, wiadukty, przepusty. Drogowcy pamiętają oczywiście o ochronie środowiska naturalnego – wybudują przejścia dla zwierząt i ogrodzenia niezbędne do ich migracji.

Fundusze unijne wspierają także inwestycję, którą GDDKiA realizuje na Śląsku. Kolejna z umów o dofinansowanie dotyczy "Budowy drogi ekspresowej S1 odcinek Pyrzowice (węzeł Lotnisko) – Podwarpie. Dzięki wsparciu Programu Infrastruktura i Środowisko, które wyniesie 74,45 mln zł, powstanie tu niemal 10 km trasy ekspresowej.

Projekt polega na dobudowaniu drugiej jezdni na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Podwarpie. Powstaną tu też przejścia podziemne, most, wiadukty i estakada. Drogowcy zadbają również o odwodnienie i oświetlenie drogi.

Cała inwestycja to koszt 139,84 mln zł. Budowa ma się zakończyć w 2021 roku.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.