contentmap_plugin

moneyGdański projekt przebudowy wiaduktu Biskupia Górka znalazł się wśród wniosków, które otrzymają środki z dodatkowej puli funduszy na konkurs w Programie Infrastruktura i Środowisko.

- Decyzja o wejściu na listę projektów dofinansowywanych z UE wiaduktu Biskupia Górka to doskonała informacja nie tylko dla gdańszczan, ale mieszkańców całej metropolii, bo dziennie przejeżdża tamtędy wiele tysięcy aut – komentuje prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Celem zadania „Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku” jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska. W zakres rzeczowy przedsięwzięcia wchodzi przebudowa wiaduktu Biskupia Górka (rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha) wraz z budową i przebudową układu drogowego do obsługi komunikacyjnej rejonu od ul. 3 Maja do ul. Augustyńskiego. W zakresie przedsięwzięcia znajduje się również budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Okopowej, obsługującego znajdujące się tam urzędy administracji państwowej i samorządowej. Jednostką realizującą projekt jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Planowany termin realizacji 2017-2019.

Miasto jest w posiadaniu dokumentacji projektowej pn. "Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku". Dokumentacja została sporządzona dla wiaduktu i parkingu wielopoziomowego.

Koszt realizacji wiaduktu to ok. 138,5 mln zł, w tym wysokość dofinansowania to ponad 117 mln zł.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.