way 1694101 960 72030 stycznia dolnośląski marszałek Cezary Przybylski podpisał umowy na dofinansowanie przebudowy dwóch dróg – ul. Jaworzyńskiej w Legnicy oraz drogi powiatowej Osiecznica-Rudawica. W sumie na te dwa projekty samorząd województwa przekazał ponad 51 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska.

Pierwsza inwestycja obejmuje przebudowę ponad 2,5 km odcinka ul. Jaworzyńskiej w Legnicy. Wyremontowana zostanie jezdnia, ciągi piesze, oświetlenie i  kanalizacja, zagospodarowane zostaną pasy zieleni, dodatkowo powstaną również ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz postojowe. Przebudowa ulicy ma poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo drogowe, ale także zapewnić lepszy dojazd do DK nr 3 i A4.

- Ulica Jaworzyńska pełni bardzo ważną rolę w obsłudze transportowej, a jej przebudowa przyczyni się do gospodarczej i społecznej aktywizacji Legnicy, w tym nowych terenów inwestycyjnych strefy ekonomicznej – potwierdził Cezary Przybylski.

Projekt ma zakończyć się w lipcu tego roku, a jego całkowity koszt to ponad 51 mln zł. Dofinansowanie przekazane przez marszałka województwa to prawie 30 mln zł.

Druga z inwestycji, która otrzyma dofinansowanie, to przebudowa drogi powiatowej nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A18 – granica powiatu (Rudawica). Zgodnie z planem, oprócz remontu samej drogi, rozebrane zostaną mosty w Świętoszowie, a w ich miejsce powstaną nowe. Ponadto zostanie wykonana korekta i regulacja odcinków rowów przydrożnych, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa zatoki autobusowej i barierek ochronnych. Umowę na dofinansowanie inwestycji w kwocie ponad 21,5 mln zł podpisał wicestarosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2018 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.