Spis treści

Dofinansowanie z UE na zrównoważoną mobilnośćKomisja Europejska ogłosiła 20 zwycięskich inicjatyw, które otrzymają po 7 tys. euro wsparcia na dalszą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednym z nagrodzonych jest Urząd Miasta w Dębicy za kampanię „Dzień bez Samochodu”.

W lipcu 2012 roku Komisja rozpoczęła kampanię „Do the Right Mix”, której celem było zapewnienie wsparcia oraz promocja lokalnych, regionalnych oraz krajowych działań na rzecz zrównoważonej mobilności w całej Europie. Na stronie kampanii zostało zarejestrowanych ponad 200 inicjatyw, z czego połowa aplikowała o dofinansowanie. Zwycięzcy zostali wybrani spośród wniosków, które można było zgłaszać do 15 października. Z każdego kraju została wybrana jedna najbardziej znacząca działalność.

Kolejny nabór wniosków rozpocznie się w marcu 2013 roku.

Inicjatywy, które zostały wybrane w pierwszej edycji i otrzymają dofinansowanie to:

Austria - Klimastaffel 2013

To kampania informacyjna, która promuje proekologiczne podróżowanie – środkami transportu publicznego, a przede wszystkim rowerem. W jej ramach organizowane są rajdy, których uczestnicy wspólnie przemieszczają się rowerami lub autobusami, a na przystankach organizowane są quizy lub warsztaty o tematyce środowiskowej. W projekt zaangażowanych jest wiele szkół – zgodnie z przekonaniem, że dzisiejsi uczniowie będą w przyszłości decydentami kształtującymi również politykę ochrony środowiska.

Belgia – „Polujesz na okazje? Zostaw samochód w domu”

W belgijskim mieście Ghent zorganizowano kampanię z okazji letnich wyprzedaży (od połowy czerwca do końca lipca), która została skierowana do klientów. Zachęcała do pozostawienia samochodu w domu, aby nie narażać się na długotrwałe stanie w korkach oraz nerwowe szukanie wolnego miejsca parkingowego przed centrami handlowymi. Twórcy kampanii wykorzystali plakaty, reklamę w prasie regionalnej i lokalnej telewizji. Akcja ma być powtarzana przy okazji każdego sezonu wyprzedaży – najbliższa już w grudniu.

Bułgaria – „Razem możemy coś zmienić”

W Burgas, podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii, odbędzie się Muzyczna Parada Rowerów. W pierwszym dniu działania będą obejmowały dystrybucję broszur, koszulek, akcesoriów rowerowych i czapek z logo „Do the Right Mix” uczestnikom wydarzenia. Drugiego dnia odbędzie się parada, prowadzona przez orkiestrę. Zorganizowane będą również zawody bezpiecznej jazdy dla najmłodszych rowerzystów. Organizatorzy domagają się działań ułatwiających komunikację rowerową w mieście, a także m.in. ograniczenia prędkości w okolicach szkół.

Chorwacja

W kwietniu każdego roku w mieście Slavonski Brod obchodzony jest dzień chorwackiego pisarza Ivana Brlić Mažuranić. W przyszłym roku obchody będą połączone z zagadnieniami zrównoważonej mobilności. W pięciu przedszkolach będą na ten temat zorganizowane warsztaty, np. dotyczące jazdy na rowerze. Każde przedszkole otrzyma dwa rowery i w ostatnim dniu uroczystości odbędzie się wycieczka rowerowa, a po niej zajęcia muzyczne dla dzieci.

Czechy – „Rowerem do pracy”

Zainspirowane podobnymi kampaniami w Austrii, Danii i Węgrzech, czeskie organizacje będą rywalizować w promowaniu podróżowania rowerem. Prawie jedna trzecia wszystkich podróży to dojazdy do i z pracy. Celem tej inicjatywy jest dążenie do tego, aby w maju 2013 roku 100 proc. tych dojazdów odbyło się na rowerach. Chodzi również o poprawienie wizerunku i popularności kolarstwa. W kampanii wezmą udział mieszkańcy wielu miast, a także zaproszone gwiazdy.

Francja

Akcja ma na celu wykształcenie nowej kultury mobilności, proponując rezygnację z samochodu przy krótkich podróżach. Obecnie bardzo niewiele osób korzysta z rowerów. Celem kampanii jest przekonanie mieszkańców, aby przemieszczali się pieszo lub na rowerze, jeśli mają do pokonania mniej niż 2 km. Oczekiwany rezultat to przyjęcie tego zwyczaju przez 10 proc. mieszkańców do marca 2013 roku.

Niemcy

W Monachium postanowiono przekonać mieszkańców o korzyściach płynących z połączenia zrównoważonych środków transportu – roweru, wypożyczalni samochodowej oraz komunikacji miejskiej. W tej akcji kilkadziesiąt osób będzie miało dostęp do wszystkich trzech rodzajów transportu. Każdy z nich można będzie zarezerwować on-line lub przez telefon 24 godziny na dobę. W okresie pilotażowym badana grupa będzie mogła korzystać z trzech samochodów, dwóch rowerów, przyczepki rowerowej oraz dwóch biletów komunikacji miejskiej. Później wśród uczestników zostanie przeprowadzona ankieta w celu określenia wpływu na zachowanie badanych oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.