mapa S3 Zz podzialem na zadania 1Po odstąpieniu w kwietniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą oraz wykonaniu inwentaryzacji na budowie, GDDKiA ogłosiła przetarg na kontynuację budowy drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Na oferty czeka do 23 lipca 2019 r.

 

Przetarg i dokończenie prac
Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie realizacja ok. 25% robót, które pozostały do zrealizowania na tym odcinku. Nowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na dokończenie prac, nie wliczając okresu zimowego. Będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny), węzły Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ, obiekty inżynierskie, systemy odwodnienia i urządzenia ochrony środowiska.

Główne cele S3
Główne cele inwestycji to wyprowadzenie ruchu, przede wszystkim ciężkiego tranzytu, z Polkowic i Lubina oraz ułatwienie połączenia z autostradą A4 poprzez oddany w 2018 r. węzeł Legnica Południe. Droga ekspresowa wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróży.

S3 na Dolnym Śląsku
Obecnie w województwie dolnośląskim budowana jest droga ekspresowa S3 prowadząca od Bolkowa do granicy państwa, która podzielona jest na dwa odcinki o łącznej długości 31,5 km. Wartość tego zadania to ponad 2,4 mld zł. Przez województwo dolnośląskie docelowo przebiegać będzie ok. 135 km tej trasy. S3 połączy się z czeską autostradą D11. Biegnąca wzdłuż zachodniej granicy prawie 500-kilometrowa trasa to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Fragment europejskiego szlaku E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącego szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie.

Źródło: GDDKiA

Komentarze  
Karol
0 #1 Karol 2019-08-15 05:29
Z Lubina do Polkowic miały być po trzy pasy na każdej jezdni, czyżby firma SALLINI wzięła sobie po jednym pasie na pamiątkę
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.