edroga001Prezydenci i wiceprezydenci Katowic, Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca spotkali się, aby przedstawić założenia związane z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej Wschód. Celem spotkania było przedstawienie dotychczasowych prac związanych z przygotowaniem dokumentów projektowych.

- O kierunku wschodnim Drogowej Trasy Średnicowej mówi się od lat i przyszedł czas, by od słów przejść do czynów. Prace związane z przygotowaniem dokumentacji są zaawansowane, wydaliśmy na ten cel pieniądze publiczne, a kolejne mamy zaplanowane. Dla nas to zadanie priorytetowe, dzisiaj wschodnie obszary regionu stoją w korkach i to bezsprzecznie kluczowy projekt nie tylko z punktu widzenia naszych miast, ale całego regionu – podkreślał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód jest planowana w dwóch etapach. Pierwszy ma połączyć węzeł Lwowska w Katowicach i węzeł Jęzor w Sosnowcu. Projekt znajduje się w planie rozbudowy dróg wojewódzkich, co uprawnia go do realizacji w ramach RPO Województwa Śląskiego w latach 2014-2020. Przedsięwzięcie jest obecnie realizowane na etapie przygotowywania dokumentacji środowiskowej i technicznej. Wartość maksymalnego dofinansowania wynosi 255 mln zł.

Drugi etap ma w przyszłości połączyć węzeł Janów w Mysłowicach z węzłem Bór w Sosnowcu i został ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego na liście projektów warunkowych i proponowanych do realizacji ze środków krajowych. - Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest budowa tej drogi z perspektywy całego regionu, ale trzeba traktować ten projekt kompleksowo, jako część większej całości rozłożonej na lata – podsumował marszałek Wojciech Saługa.

Przedstawiciele Sosnowca, Jaworzna i Mysłowic są zgodni co do potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Władze Katowic, jako warunek akceptacji projektu, wskazywały rozszerzenie lub uzupełnienie etapu drugiego o przebudowę odcinka od ul. Dudy-Gracza, przy wyjeździe z tunelu, do ul. Murckowskiej.To rozwiązanie wymaga jednak zmian w kontrakcie terytorialnym dla regionu i zapewnienia dodatkowego finansowania.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.