20941Komisja przetargowa wyłoniła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ulicy Lwowskiej Bis i przebudowy mostu w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Stalowa Wola - Przemyśl.

 

Inwestycja będzie polegała na wzmocnieniu istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowy przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły (ulica Lwowska Bis jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77).

Oferty w przetargu na wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ciągu 17 miesięcy od podpisania umowy, złożyło trzech wykonawców. Po analizie ofert komisja przatargowa wyłoniła najkorzystniejszą, złożoną przez firmę EKKOM, opiewającą na 278 tysięcy złotych.

Opracowanie dokumentacji środowiskowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne do rozpoczęcia kolejnego etapu związanego z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie starego i zamkniętego obecnie mostu oraz budowie dojazdów do obiektu w trybie "projektuj i buduj". Zbudowany w 1953 roku most z uwagi na stan techniczny został zamknięty w 2013 roku, a ruch w obu kierunkach odbywa się po wybudowanym w roku 2011 nowym obiekcie. Docelowo, dzięki planowanej przebudowie starego obiektu, przeprawa przez Wisłę w Sandomierzu będzie dwujezdniowa.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.