edroga002Dwie nowe, kluczowe dla powiatu oławskiego zapowiedzieli województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski i wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

 

Pierwsza z nich to budowa nowego mostu na Odrze, zrealizowana w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów. Przeprawa połączy Oławę i Jelcz Laskowice, odciążając zakorkowaną drogę wojewódzką 455.

Nawet do 80% środków przeznaczonych na inwestycję (szacowaną na około 100 mln zł) będzie pochodziło z pieniędzy rządowych. Resztę dołożą samorządy lokalne.

Druga inwestycja to od dawna wyczekiwana przez mieszkańców obwodnica Oławy, sfinansowana w całości ze środków rządowych.

- Projekty, które przedstawiliśmy, pokazują, jak ważna będzie w tej kadencji dobra współpraca między rządem i lokalnymi samorządami. Przeprawa mostowa oraz obwodnica to kluczowe inwestycje dla wschodniej części województwa, które znacząco przyczynią się do wzrostu jakości życia mieszkańców - powiedział marszałek Cezary Przybylski. Most nad Odrą powinien być gotowy do końca 2020 roku. Budowa obwodnicy potrwa około pięć lat.

Źródło: UMWD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.