edroga628Kolejny odcinek drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku ma już wykonawcę. Umowę, o wartości prawie 261 mln zł, podpisano z firmą Mota Engil Central Europe. 11,3-kilometrowa trasa, od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, powstanie w ciągu 30 miesięcy, z czego 10 miesięcy zajmie tzw. optymalizacja rozwiązań projektowych.

Odcinek będzie wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny i będzie przebiegał po zachodniej stronie Lubina, stanowiąc jednocześnie obwodnicę tego miasta. Zostaną także wybudowane dwa węzły drogowe: Lubin Zachód i Lubin Południe, 3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt (pod drogą) oraz elementy ochrony środowiska m.in. ogrodzenia, przepusty, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe.

***

Oddanie do ruchu całego ponad 80-km odcinka drogi ekspresowej S3 od Nowej Soli do Legnicy planowane jest w drugiej połowie 2018 roku.

Trasa będzie budowana w podziale na pięć odcinków:
- 16,4 km od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła),
- 16,9 km d węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów,
- 14,4 km od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,
- 11,3 km od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,
- 22,6 km od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A4, z węzłem).

Źródło: GDDKiA O/Wrocław

S3 Nowa Sól - Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.