edroga241Program poprawy stanu infrastruktury drogowej dolnośląski samorząd realizuje od 2010 roku. Od początku trwania programu przystąpiono do realizacji 173 inwestycji o łącznej kwocie około 107 mln zł. W 2016 roku zrealizowanych zostanie 28 inwestycji na kwotę ponad 17 mln zł.

O głównych założeniach Programu opowiadał Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu z dziennikarzami Marszałkowi towarzyszyli Burmistrzowie gmin uczestniczących w Programie: Irena Krzyszkiewicz, Burmistrz Góry, Jan Serkies, Burmistrz Chojnowa oraz Adam Ruciński, Burmistrz Środy Śląskiej.

Dolnośląski Samorząd realizuje zarówno duże inwestycje drogowe sięgające kilkuset milionów złotych, jak np. budowana Wschodnia Obwodnica Wrocławia oraz wybudowane, liczne obwodnice miejscowości (np. Świdnicy, Nowej Rudy, Ząbkowic Śl). Dzięki uruchomionemu w 2010 w roku Programowi Infrastruktury Drogowej Samorząd Województwa Dolnośląskiego pokazuje, że obok budowy dużej infrastruktury drogowej dba również o mniejsze inwestycje, które również są niezbędne, ponieważ służą poprawie bezpieczeństwa jej użytkowników.

„Program poprawy stanu infrastruktury drogowej” polega na współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z jednostkami samorządu terytorialnego przy wyborze, realizacji i współfinansowaniu inwestycji na drogach wojewódzkich w wariancie 50/50%. Program skierowany jest przede  wszystkim na realizację (od podstaw) nowych zadań inwestycyjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, takich jak:
- budowa chodników (wraz z ewentualnymi kładkami),  
- budowa ciągów pieszo – rowerowych,  
- budowy zatok autobusowych,
- przebudowa skrzyżowań (np. budowa rond),
- montaż sygnalizacji świetlnych.

Program służy typowaniu do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w oparciu o ustalone kryteria oceny (m.in. natężenie ruchu, wskazania miejsc szczególnie niebezpiecznych gotowości JST do realizacji zadania w ramach zastępstwa inwestorskiego) Przyjęto, że w ramach programu w pierwszej kolejności typowane do realizacji będą zadania dla których wnioskodawcy zadeklarują współudział finansowy.

Obecnie realizowane są 43 zadania drogowe, w tym 28 zakwalifikowanych na rok 2016.
130 zadań już zostało zakończonych, dzięki czemu zrealizowano około:
- 40 km przebudów dróg, w tym 15 przebudów skrzyżowań np. na ronda,
- 60 km budowy chodników,
- 5 km remontów dróg,
- 5 km remontów infrastruktury drogowej,
- 21 zatok autobusowych,
- 5 sygnalizacji świetlnych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.