edroga015Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał umowę, na podstawie której samorząd województwa otrzyma ponad 25,6 mln zł na drogi wojewódzkie.

 

- Dodatkowe środki mogą być przeznaczone na remonty, ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. - Mam nadzieję, że pozwolą zrealizować najpilniejsze prace na drogach wojewódzkich.

Dotacja z budżetu państwa wynosi dokładnie 25 mln 617 tys. 737 zł. Pieniędzmi będzie dysponował Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Środki muszą być wykorzystane do końca roku.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.