contentmap_plugin

lopataTrwają intensywne prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 265 łączącej Brześć Kujawski z Kowalem w powiecie włocławskim. Drogowcy prowadzą też konsultacje z mieszkańcami na temat szczegółowych rozwiązań technicznych, związanych między innymi z budową zjazdów na posesje.

 

- Zadanie finansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Przygotowujemy się też do remontu kolejnego odcinka tej trasy - z Kowala do granicy województwa. To inwestycje, dzięki którym poprawi się bezpieczeństwo i jakość podróżowania w tej części regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trasa między Brześciem Kujawskim i Kowalem liczy 19 kilometrów. Łączy dwie drogi krajowe nr 62 (Włocławek-Strzelno) i nr 91 (Włocławek-Łódź). Umożliwia wielu kierowcom dojazd do węzłów na autostradzie A1 na wysokości Brześcia Kujawskiego oraz Kowala.

Modernizacja drogi rozpoczęła się latem ubiegłego roku. W pierwszej kolejności prace rozpoczęto na odcinku od Brześcia w kierunku miejscowości Kruszyn. Wycięto drzewa kolidujące przebiegiem trasy, starą nawierzchnię rozebrano. Nowa podbudowa powstaje od podstaw przy wykorzystaniu technologii zakładającej wzmocnienie konstrukcji drogi przy użyciu cementu. Dzięki temu nowa trasa będzie bardziej odporna na powstawanie uszkodzeń i kolein. Drogowcy rozpoczęli już układanie pierwszych warstw asfaltu. Na odcinku przebiegającym przez Guźlin i Kolonię Dębice powstaje również ciąg pieszo-rowerowy i nowe odwodnienie.

Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego prowadzą dodatkowe konsultacje z właścicielami przyległych nieruchomości na temat szczegółowych rozwiązań technicznych i wprowadzenia korekt ważnych dla właścicieli domów, gospodarstw i firm zlokalizowanych tuż przy drodze.

- Teraz, kiedy ekipy drogowców rozpoczęły już roboty, widać wyraźnie jak bardzo poprawi się standard tej drogi. Łatwiej też ocenić trafność wielu szczegółowych rozwiązań, na przykład szerokości zjazdów, promieni łuków, odwodnienia – mówi marszałek Piotr Całbecki

Do tej pory w konsultacjach uczestniczyło 30 osób, które wnioskowały najczęściej o wprowadzenie korekt przy zjazdach lub odwodnieniu. Udzielane były też dodatkowe informacje o wysokościach nowych nawierzchni co pomaga na przykład zaplanować wymianę płotu lub furtki. Planowane są następne spotkania, w tym także informacyjne, dotyczące dalszych etapów prac na odcinku drogi pomiędzy Kruszynem i Kowalem, które ruszą wiosną.

Zakończenie wszystkich podstawowych robót planowane jest latem tego roku. Prace budowlane kosztują 62,7 mln zł.

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.