8670bfd8 516f 4cc1 bdc1 f4de61f1524830 września br. kierowcy wjechali na odcinek drogi S6 pomiędzy Kiełpinem a Kołobrzegiem. Tym samym trasa łącząca Szczecin z Koszalinem powiększyła się o kolejne 39 km. Udostępniony odcinek pomiędzy Kiełpinem a Kołobrzegiem skróci dojazd ze Szczecina do miasta nad Parsętą o około 11 km, znacznie poprawiając skomunikowanie pasa nadmorskiego.

 

- Droga ekspresowa S6 docelowo połączy Szczecin z Trójmiastem. W najbliższych dniach udostępnimy kierowcom odcinek Kołobrzeg- Koszalin. Wkrótce rozpoczyna się budowa Trasy Kaszubskiej, czyli odcinków S6 na wschód od Gdyni. Mam nadzieję, że droga będzie dobrze służyć kierowcom – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przełożenie ruchu na nową drogę umożliwi dokończenie warstwy ścieralnej na sąsiednim odcinku Nowogard - Płoty, czyli zakończenie ostatnich robót nawierzchniowych na całej S6 Goleniów - Koszalin. Kierowcy z całej 130-kilometrowej trasy skorzystają już w październiku br.

W maju 2019 r. został oddany do ruchu odcinek Goleniów - Nowogard. Od sierpnia br. kierowcy korzystają z jednej jezdni na odcinku Nowogard - Płoty. Druga jezdnia zostanie oddana do ruchu październiku 2019 r. W październiku otwarte zostaną również odcinki S6 od Kołobrzegu do Koszalina oraz część obwodnicy Koszalina i Sianowa umożliwiająca rozprowadzenie ruchu z drogi S6. Wówczas droga S6 zacznie stanowić funkcjonalną całość i skomunikuje Koszalin ze Szczecinem i przez drogę S3 z całą siecią dróg szybkiego ruchu.

Nowy przebieg S6
Droga S6 na odcinku Goleniów – Koszalin jest obecnie najdłuższym budowanym fragmentem drogi ekspresowej w kraju. Za miejscowością Płoty S6 odchodzi od obecnej DK6 w kierunku Kołobrzegu. Następnie biegnie między Kołobrzegiem i Koszalinem na południe od obecnej DK11. Dzięki temu nie trzeba budować oddzielnej drogi S11 między Kołobrzegiem i Koszalinem. Jest to zarówno oszczędność środków, jak i znaczne poprawienie skomunikowania pasa nadmorskiego.

S6 między Płotami i Kołobrzegiem składa się z 2 odcinków realizacyjnych:
Odcinek Płoty – Kiełpino - długość 14,6 km
Drogę realizowała firma Budimex, wartość zawartego z wykonawcą kontraktu to 254 mln złotych. Odcinek zaczyna się za miejscowością Płoty, połączenie z poprzedzającym odcinkiem jest między węzłami Płoty i Wicimice. Na początkowym odcinku droga biegnie na południowy wschód od obecnej DK6, przecinając ją w rejonie miejscowości Wicimice. Zlokalizowany został tam węzeł drogowy Wicimice na skrzyżowaniu z dotychczasową DK6. Droga dalej biegnie nowym przebiegiem przecinając DW 105 w rejonie miejscowości Kiełpino. Przy tej miejscowości zlokalizowany został węzeł drogowy. Odcinek kończy się około 400 metrów za węzłem Kiełpino. Łącznie w ramach zadania powstały dwa węzły drogowe i czternaście obiektów inżynierskich.

Odcinek Kiełpino-Kołobrzeg Zachód - długość 24,1 km
Wykonawcą jest konsorcjum firm Polaqua i Dragados. Kontrakt na budowę odcinka miał wartość 455 mln złotych. Odcinek rozpoczyna się za węzłem Kiełpino, którego realizacja wchodziła w zakres wcześniejszego odcinka. W rejonie miejscowości Rajkowo znajduje się realizowany w ramach kontraktu obustronny MOP (parkingi i toalety), na którym w przyszłości powstaną stacje benzynowe i restauracje. Droga od miejscowości Niemierze biegnie równolegle do DW102 i w rejonie miejscowości Rościęcino przecina DW162. Zlokalizowany jest tam powstający w ramach tego kontraktu węzeł drogowy Kołobrzeg Zachód, jak i również obwód drogowy, który będzie służył utrzymaniu drogi. Odcinek kończy się około 300 metrów za węzłem Kołobrzeg Zachód.

Dofinansowanie UE
Realizacja drogi S6 między Szczecinem a Koszalinem kosztuje około 3,5 mld złotych, z czego około 1,55 mld złotych to dofinansowanie ze środków UE w ramach programu POIiŚ 2014-2020.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.