975 1Do lutego 2021 roku potrwa modernizacja drogi Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa. Decyzję w tej sprawie podjął zarząd województwa małopolskiego.

 

Gruntowna przebudowa obejmie prawie osiem kilometrów drogi, która dzięki temu zyska dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną dwie przeprawy przez potoki, pobocza, ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe wraz z peronami. Wzmocnione i zabezpieczone będą skarpy oraz mury oporowe. Droga zostanie odwodniona. Inwestycja zlokalizowana na terenie gmin Chełmiec oraz Gródek nad Dunajcem jest podzielona na dwa odcinki, Sienna – Dąbrowa i Bartkowa Posadowa – Gródek nad Dunajcem. Projekt jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

- Priorytetem dla zarządu jest ciągłe podnoszenie komfortu jazdy samochodem po wszystkich drogach naszego regionu. Poprawi się bezpieczeństwo kierowców i pieszych – podkreślił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Modernizacja DW nr 975 zwiększy dostęp do dróg krajowych nr 73, 75, 94 i autostrady A4 (sieć TEN-T: Transeuropejska Sieć Transportowa zapewni spójność i komplementarność inwestycji infrastrukturalnych). Łatwiejszy będzie dostęp do lokalnych rynków pracy, zwiększy się dostępność komunikacyjna do stref aktywności gospodarczej (Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Wojnicz, Zakliczyn, Chełmiec, Bobowa) oraz obszarów turystycznych (Jezioro Rożnowskie, Jezioro Czchowskie).

Wicemarszałek Smółka dostrzega jeszcze inne korzyści, wynikające z modernizacji.

- Poprawią się warunki życia mieszkańców w pobliżu rozbudowanej drogi, zmniejszy się emisja toksycznych składników spalin, emisja hałasu i wibracji, poprawi się estetyka krajobrazu oraz wizerunek regionu.

Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę ponad 45 tys. zł, a czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie ok. 38,4 tys. zł.

Źróło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.