edroga001Zakończył się gruntowny remont drogi wojewódzkiej nr 554 łączącej Kowalewo Pomorskie z Golubiem-Dobrzyniem. Otwierana dziś (28 maja) inwestycja kosztowała blisko ponad 15 mln zł. Trasa pozwala teraz bezpieczniej i wygodniej podróżować. Wcześniej zbudowane zostały odcinki chodników i dróg rowerowych.

 

- Przebudowa tej drogi to jedno z kilku dużych zadań finansowanych w oparciu o środki województwa. Poprawiliśmy bezpieczeństwo i komfort przejazdu pomiędzy Kowalewem Pomorskim i Golubiem-Dobrzyniem. Inwestycja ułatwia też dojazd do ważnych atrakcji turystycznych m.in. golubskiego zamku i Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Gruntowny remont polegał przede wszystkim na przebudowie nawierzchni na odcinku blisko 10 kilometrów. Poszerzono ją do 6 metrów i zagęszczono pobocza. Wykonana została nowa podbudowa. W drogę wbudowano też wzmacniającą siatkę, a następnie ułożono nowe warstwy bitumiczne i krawężniki. Po drodze mogą teraz poruszać się pojazdy o nacisku 10 ton na oś bez ryzyka powstawania kolein. Miejsca niebezpieczne zabezpieczono barierami. W zakres zadania wchodziło też wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, przebudowa istniejących zatok autobusowych, zjazdów oraz poprawa odwodnienia.

Roboty budowlane wykonała firma Trakcja PRKiI. Koszt remontu wyniósł 15,6 miliona złotych. Trasa jest teraz objęta 7-letnią gwarancją.

W poprzednich latach wzdłuż prawie całej drogi powstały ciągi pieszo-rowerowe, co pozwoliło odseparować ruch pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów. Te inwestycje realizowane były w oparciu o Drogową Inicjatywę Samorządową – partnerski program Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych mający na celu poprawę bezpieczeństwa przy ważnych drogach. Wykorzystaliśmy na ten cel także środki unijne z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.