contentmap_plugin

lopataRuszyła gruntowna przebudowa dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 240 łączącej Tucholę i Świecie. To jedna z największych inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który realizowany jest z myślą o poprawie bezpieczeństwa kierowców i mieszkańców.

- Uruchamiamy piątą już w tym roku dużą inwestycję na drogach wojewódzkich. Tym razem chodzi o trasę łączącą Świecie z Tucholą i wyprowadzającą ruch poza granice naszego województwa. Odcinki, które będziemy przebudowywać staną się przede wszystkim bezpieczniejsze. Odseparujemy ruch pieszy i rowerowy, poprawi się też przejezdność drogi, po której pojazdy będą poruszać się sprawniej  – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Droga wojewódzka nr 240 ze Świecia do Tucholi jest jedną z tras w regionie, na której notowane są największe natężenia ruchu - w ciągu doby jeździ nią od 6 do 11 tysięcy pojazdów. Umożliwia mieszkańcom powiatów świeckiego i tucholskiego do drogi krajowej nr 22, a wkrótce także do budowanej drogi ekspresowej S5. To również część ważnego szlaku pomiędzy autostradą A1 i środkowym Pobrzeżem Bałtyku, z którego najwięcej kierowców korzysta w sezonie letnim.

W ramach inwestycji zaplanowano też budowę drogowego obejścia Płazowa. Powstaną tam dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz autobusów, a także punkt do kontroli i ważenia pojazdów. Pojawi się też stacja meteorologiczna z kamerami. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe.

Wykonawcą modernizacji dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 240 liczących łącznie 16 kilometrów będzie firma Skanska. Gruntowna przebudowa będzie kosztować 72 miliony złotych. Prace budowlane potrwają rok i zostaną objęte 7-letnią gwarancją. Roboty będą dzielone na etapy, by minimalizować utrudnienia.

Wcześniej samorząd województwa uruchomił już kilka innych dużych inwestycji na drogach wojewódzkich, na których trwają już zaawansowane prace budowlane:
- ze Żnina do granicy województwa (nr 251),
- z Brześcia do Kowala (nr 265),
- ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548),
- z Lipna do granicy województwa (nr 559).

Przy udziale europejskich środków samorząd województwa zamierza poprawić bezpieczeństwo i standard podróżowania na kolejnych 9 odcinkach wojewódzkich tras o łącznej długości ponad 350 kilometrów. W sumie w Kujawsko-Pomorskiem przebudowanych zostanie w najbliższych latach 600 kilometrów dróg.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.